Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychEdukacja mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce-model teoretyczny czy praktyka oświatowa?


Uchwalenie w dniu 6 stycznia 2005 r., Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym zakończyło ważny etap dyskusji o sposobie regulacji i ochrony praw osób należących do tych społeczności, która rozpoczęła się w Polsce po 1989 r. Nie został jednak wypracowany spójny model edukacji mniejszości narodowych i etnicznych, co powinno stać się priorytetowym zagadnieniem polityki edukacyjnej państwa.

W Polsce istnieje szereg regulacji prawnych określających politykę państwa w zakresie edukacji mniejszości narodowych i etnicznych. Przyjęcie tych regulacji nie oznacza jednak, że polityka edukacyjna, a w szczególności interpretacja konkretnych zapisów prawnych, została dostatecznie dopracowana - niektóre rozwiązania nadal budzą wiele kontrowersji, a wiele problemów nadal nie zostało rozwiązanych.

Uczestnicy seminarium- Dyrektorzy Wojewódzkich Ośrodków Metodycznych z terenu całej Polski będą mieli możliwość przedyskutowania sposobów rozwiązania problemów, z którymi borykają się mniejszości w Polsce w zakresie uregulowań prawa oświatowego z przedstawicielem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz ekspertami ds. oświaty z mniejszości ukraińskiej, białoruskie, niemieckiej oraz kaszubskiej.

Program seminarium [.doc]

Kontakt i szczegółowe informacje: Beata Woźniak, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. 1 Maja 13/2, 45-068 Opole, tel.: 077 40 25 105, faks: 077 40 25 115, e-mail: beata.wozniak@haus.pl.

Partner:


Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu

Projekt finansuje:« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej