Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychNabór na wolne stanowisko: Specjalisty ds. informacji i promocji Regionalnego Ośrodka EFS w województwie opolskim


Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach, biuro w Opolu ogłasza nabór na wolne stanowisko:

Specjalisty ds. informacji i promocji Regionalnego Ośrodka EFS w województwie opolskim 

 

Wykształcenie

Warunki podstawowe:

 • wykształcenie min. średnie,
 • odbyte, co najmniej 1 szkolenie z zakresu EFS,

Warunki pożądane:

 • wykształcenie wyższe, certyfikaty profesjonalne, branżowe uprawnienia zawodowe,
 • odbyte szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w obszarach interwencji EFS, komunikacji, obsługi klienta potwierdzone certyfikatami, inne uprawnienia, osiągnięcia istotne przy realizacji projektu

Doświadczenie zawodowe

Warunki podstawowe:

 • min. 1 rok doświadczenia w realizacji zadań informacyjnych i promocyjnych,
 • uczestnictwo w projekcie EFS - kadra projektu, wolontariat, staż,

Warunki pożądane:

 • doświadczenie w zakresie świadczenia usług informacyjnych, opracowywania informacji do mediów (w tym Internetu) na temat EFS,
 • doświadczenie w obsłudze klienta,
 • doświadczenie w zakresie realizacji zadań związanych z promocją w szczególności w tematyce związanej z EFS,

 

UmiejętnościUmiejętności "twarde":

 • obsługa komputera, znajomość środowiska Windows,
 • obsługa urządzeń biurowych,
 • znajomość narzędzi Internetowych w tym obsługa stron www,
 • znajomość innych narzędzi komunikacji,

Umiejętności "miękkie":

 • orientacja na efekty pracy
 • orientacja w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym
 • orientacja na klienta
 • orientacja na współpracę
 • rozwiązywanie problemów i innowacyjność
 • kierowanie i rozwijanie innych
 • komunikacja

Zadania

 • udzielanie informacji klientom Ośrodka na temat podstaw EFS,
 • udzielanie informacji o projektach zawartych w bazach projektów EFS,
 • udzielanie informacji w zakresie oferty Regionalnego Ośrodka EFS,
 • świadczenie usług informacyjnych bezpośrednio, telefonicznie, mailowo,
 • aktualizowanie strony www,
 • promowanie działań ośrodka poprzez opracowywanie informacji nt. działań Ośrodka oraz regularne przesyłanie ich do mediów,
 • utrzymywanie bieżącego kontaktu z mediami,
 • przygotowywanie narzędzi informacyjno-promocyjnych takich jak newsletter, mailing,
 • dokumentowanie działań promocyjnych i informacyjnych ośrodka - artykuły prasowe, ogłoszenia prasowe.

Wymagane dokumenty

 • życiorys
 • list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach na adres:

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiejul. 1 Maja 13/245-364 Opole

z dopiskiem: Specjalista ds. informacji i promocji

lub za pomocą poczty elektronicznej: kierownik_opole@roefs.pl

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 marca 2009 r.

O dalszym postępowaniu rekrutacyjnym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną.« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej