Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychKonferencja naukowa: "Rola upamiętnień z czasów I i II wojny światowej - pole konfrontacji czy płaszczyzna porozumienia?"


Górny Śląsk po II wojnie światowej należał do regionów, na którym przez całe dziesięciolecia tliły się animozje narodowościowe, etnicznie i kulturowe, które po przełomie demokratycznym w 1989 r., często przeradzały się w otwarte konflikty. Do najbardziej kontrowersyjnych "batalii" między mniejszością niemiecką a większością polską na Górnym Śląsku należały spory o poniemieckie pomniki, tablice, miejsca święte, czy też polskie powojenne obozy pracy dla ludności niemieckiej. Spory te były powodowane m.in. różną interpretacją wydarzeń historycznych, przez polską większość a mniejszość niemiecką.

Nasza konferencja miała za zadanie pobudzić elity intelektualne Górnego Śląska, zarówno z większości polskiej jak i mniejszości niemieckiej do stworzenia całościowych teorii wyjaśniających "procesy symboliczne", z jakimi mamy do czynienia w dyskusji nad rolą pomników z czasów I i II wojny światowej. Dyskusja panelowa, w której brali udział przedstawiciele m.in. mniejszości niemieckiej, mniejszości ukraińskiej, mniejszości polskiej na Ukrainie udowodniła, że znaczenie i funkcje pomnika traktowane są jako oczywiste przez wszystkie strony dyskursu, do momentu włączenia się animozji wynikających z kwestii ideologicznych i historycznych.

Ryszard Wilczyński powiedział podczas konferencji: "(...) Moje stanowisko w sprawie upamiętnień jest jasne. Mają służyć lokalnym społecznościom, w których są Niemcy, Polacy i Ślązacy. I tylko taka perspektywa jest dopuszczalna(...)"

Konferencja niewątpliwie przyczyniła się do budowy klimatu społecznej akceptacji dla istnienia i upamiętnienia obiektów historycznych, symboli głęboko zakorzenionych w długiej i powikłanej historii górnośląskiej ziemi.

 

 « wsteczKONTAKT
Beata Woźniak, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. 1 Maja 13/2, 45-068 Opoletel.: 077 40 25 105, faks: 077 40 25 115, e-mail: beata.wozniak@haus.pl

PARTNERZY

 Patronat honorowy

WOJEWODA OPOLSKI

Partner:Pełnomocnik Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka

 

Patronat medialny:

 

Projekt finansuje

 

Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu