Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionych"Polscy i niemieccy dziennikarze wobec wyzwań wielokulturowej Europy. Rola mediów w jednoczącej się Europie i dialogu międzykulturowym"


Polsko-Niemiecka Akademia Dziennikarska"Polscy i niemieccy dziennikarze wobec wyzwań wielokulturowej Europy. Rola mediów w jednoczącej się Europie i dialogu międzykulturowym"

21 - 26 września 2008 rokuGliwice-Katowice-Opole-Kraków

IV edycja Polsko-Niemieckiej Akademii Dziennikarskiej to sześciodniowe warsztaty i seminaria skierowane do studentek i studentów dziennikarstwa oraz kierunków pokrewnych, a także wszystkich tych, których interesuje magia świata mediów oraz rola polsko-niemieckiej współpracy na rzecz przyszłości wielokulturowej Europy.

Spotkanie młodych ludzi z Polski i Niemiec fascynujących się dziennikarskim rzemiosłem i przesłaniem zawodu dziennikarza było - jak co roku - okazją do niecodziennego spojrzenia na świat mediów "od kuchni". IV edycja Akademii została wzbogacona o większą ilość zajęć praktycznych prowadzonych przez polskich i niemieckich ekspertów - warsztatów sztuki dziennikarskiej, podczas których uczestniczki i uczestnicy samodzielnie przygotowywali krótkie felietony, artykuły oraz reportaże radiowe i prasowe wykorzystując zdobytą wiedzę oraz dziennikarskie umiejętności.

Podczas Akademii poruszana była tematyka zarówno tolerancji, stereotypów i uprzedzeń w przekazie medialnym, jak również rola dziennikarzy w kontekście budowania wzajemnego zrozumienia i podnoszenia świadomości społecznej dotyczącej różnorodności poprzez rzetelne informowanie o różnorodności i wielokulturowości Europy i płynących z tego korzyściach. Poruszanie tych obszarów tematycznych jest szczególnie ważne ze względu na fakt, iż obecnie obchodzimy Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego, którego celem jest m.in.: uświadomienie osobom mieszkającym w UE, zwłaszcza młodym ludziom, jakie znaczenie ma angażowanie się w dialog międzykulturowy w życiu codziennym oraz rozwijanie aktywnego i otwartego na świat społeczeństwa obywatelskiego, które szanuje różnorodność kulturową. W tym kontekście przybliżono także tajniki zawodu dziennikarza - zawodu, który jest pasją, sposobem życia, powołaniem do szczególnej postawy wobec rzeczywistości świata polityki, nauki i kultury.

Referentami IV edycji Akademii byli wybitni dziennikarze zajmujący się europejską tematyką zarówno w polskich, niemieckich i europejskich mediach, tj. red. Adam Krzemiński, Tygodnik "Polityka", red. Jacek Lepiarz, DPA, red. Roma Stacherska-Jung Radio Duisburg / Deutsche Welle, red. Nadine Wojcik, Deutsche Welle, red. Przemysław Trubalski, Wiadomości24.pl, oraz dziennikarze lokalni: red. nacz. Engelbert Miś, Schlesisches Wochenblatt, red. Krzysztof Ogiolda, Nowa Trybuna Opolska, red. Henryk Grzonka, Polskie Radio Katowice. W ramach Akademii udział wzięli także wyróżnieni w ramach Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej dziennikarze: Andrzej Klamt, laureat Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej 2008 w kategorii Telewizja, red. Krzysztof Czajka, Rundfunk Berlin-Brandenburg, red. Krzysztof Wyrzykowski, Polskie Radio, red. Kinga Wołoszyn-Świerk, TVP Wrocław.

W ramach Akademii Dziennikarskiej część programu realizowana była w studiach radiowych i telewizyjnych żywo obecnych na medialnej mapie Górnego Śląska i Małopolski, jak np. TV Silesia, TVP Opole, Radio Opole, RMF FM.

Akademia podzielona była na dwie części:

  • pierwsza - Dziennikarskie ABC - odbyła się głównie w gliwickiej siedzibie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, gdzie uczestniczki i uczestnicy Akademii wzięli udział w cyklu wykładów i warsztatów poświęconych tajnikom pracy dziennikarza, kreowaniu przekazu medialnego dotyczącego tematyki europejskiej oraz roli mediów w jednoczącej się Europie i międzykulturowym dialogu.
  • druga część - Dziennikarstwo w praktyce - to praktyczna część Akademii, podczas której uczestniczki i uczestnicy odwiedzili największe redakcje na Górnym Śląsku oraz w Krakowie.

W Akademii udział wzięło 20 osób z Polski i z Niemiec, które nadesłały reportaż lub artykuł w języku polskim lub niemieckim nt.: "Polskie i niemieckie media w dialogu międzykulturowym - ideał, rzeczywistość, perspektywy". Uczestniczki i uczestnicy tegorocznej edycji Akademii zostali wyłonieni w dniu 25 sierpnia br. w wyniku obrad jury składającego się z przedstawicielek Centrum Europejskiego Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Kontakt: Marzena Kurzacz, menedżerka projektu, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. Rybnicka 27, 44-100 Gliwice, tel.: +48 32 2324902, faks: +48 32 2324901, e-mail: marzena.kurzacz@haus.pl

Zapraszamy do zapoznania się z projektem Polsko-Niemieckiej Akademii Dziennikarskiej na stronie www.mediahaus.pl, na której dostępne są programy, artykuły, reportaże i opinie uczestników wcześniejszych edycji projektu. Szczegółowe informacje na temat uczestników i referentów IV edycji Akademii pojawią się wkrótce.

 

Współorganizatorzy:

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Fundacja Konrada Adenauera

Samorząd Miasta Gliwice

 

Patronat medialny:

Nowiny Gliwickie

Wiadomości 24.pl

Radio Opole

Radio Plus

Telewizja Silesia« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej