Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionych"Lekcje genderowe, czyli równouprawnienie płci w pigułce" - na terenie województwa łódzkiego.


IV edycja projektu pt. "Lekcje genderowe, czyli równouprawnienie płci w pigułce"6-7 oraz 13-14 grudnia br., Łódź Stowarzyszenie Kobiety.lodz.pl, ul. Kościuszki 48

Tegoroczna łódzka edycja "Lekcji genderowych" realizowana jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Kobiety.lodz.pl i dzięki finansowemu wsparciu Fundacji im. Friedricha Eberta. Projekt poświęcony jest popularyzacji tematyki równouprawnienia płci, umocnieniu w świadomości społecznej pozycji kobiety jako pełnoprawnej obywatelki oraz obaleniu istniejących stereotypów, które bardzo często stanowią barierę w realizowaniu własnych ambicji i celów wielu kobiet. Ponadto projekt ma za zadanie uwrażliwienie na kwestie związane ze stereotypami, dyskryminacją i przemocą związaną z płcią tych osób, które na co dzień zajmują się przekazywaniem wiedzy i umiejętności, a także kształtowaniem przekonań i postaw.

Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane ww. problematyką, związane z szeroko rozumianą edukacją i pracujące w przedszkolu, szkole, jednostkach oświatowych dokształcających kadrę nauczycielską. Mile widzianą grupą są także osoby zajmujące się edukacją nieformalną i studiujące na kierunkach pedagogicznych czy wychowania wczesnoszkolnego.

W ramach projektu, który organizujemy już po raz czwarty, nauczycielki/-le wezmą udział w cyklu warsztatów poświęconych problematyce równości płci w rzeczywistości szkolnej oraz tematyce związanej z kształtowaniem płci społeczno-kulturowej (z ang. gender).

Podczas warsztatów będziemy starali się z jednej strony przekazać konkretne informacje dotyczące prawnych gwarancji równości w edukacji, wskazać dyskryminujące treści zawarte w podręcznikach, uświadomić znaczenie "ukrytego programu nauczania", funkcjonującego w szkołach. Jednocześnie jednak chcemy zwiększyć świadomość genderową nauczycielek/-li, wspólnie przeanalizować te wydarzenia z życia każdego człowieka, które decydują o tym, jakie decyzje podejmujemy, jakie są nasze wybory życiowe, jak postrzegamy siebie, własne zdolności i możliwości w kontekście swojej płci.

Pierwszy z dwóch warsztatów nt. "Kobiecość i męskość wytworem kultury? Wprowadzenie do zagadnień związanych z gender" odbędzie się w dniach 6-7 grudnia br.Spotkanie zorientowane będzie wokół zagadnienia różnic pomiędzy płcią biologiczną (ang. sex) oraz płcią kulturowo-społeczną (ang. gender) i wynikających z nich konsekwencji. Celem warsztatu jest uwrażliwienie nauczycielek i nauczycieli oraz osób zajmujących się edukacją nieformalną na kwestie dotyczące nierównego statusu kobiet i mężczyzn w społeczeństwie oraz upowszechnienie wiedzy na temat uprzedzeń i dyskryminacji ze względu na płeć. Szczególna uwaga zostanie poświęcona analizie tych czynników, które działają w środowisku szkolnym i mają wpływ na kształtowanie się wzorców zachowań uczennic i uczniów. Spotkanie ma również na celu uświadomienie wpływu szkoły na kształtowanie się indywidualnych koncepcji ról płciowych poprzez analizę treści zawartych w podręcznikach szkolnych oraz analizę zachowań nauczycielek/-li. Na zakończenie planujemy prezentację podręcznika "Równa szkoła - edukacja wolna od dyskryminacji. Poradnik dla nauczycielek i nauczycieli" - jego układu oraz wskazówek do pracy.

Warsztat ten poprowadzą: dr Ewa Majewska - autorka podręcznika "Równa szkoła - edukacja wolna od dyskryminacji. Poradnik dla nauczycielek i nauczycieli". Filozofka, feministka, aktywistka, współredaktorka antologii tekstów z zakresu filozofii i krytyki społecznej. Stażystka, wolontariuszka, pracowniczka wielu organizacji kobiecych, m.in. Fundacji Przeciw Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu "La Strada" i Fundacji Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych Ośka. Prowadziła zajęcia dla młodzieży i nauczycielek z zakresu edukacji równościowej. W 2007 roku obroniła doktorat w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego o problematyce rodziny w filozofii społecznej.

Ewa Rutkowska - autorka podręcznika "Równa szkoła - edukacja wolna od dyskryminacji. Poradnik dla nauczycielek i nauczycieli". Ukończyła studnia filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim i Szkołę Nauk Społecznych PAN. Od 2003 roku trenerka samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt WenDo. W latach 2002-2006 prowadziła feministyczne i równościowe fakultety dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej, a także kadry nauczycielskiej. Ekspertka gender mainstreaming UNDP Polska i UNDP Macedonia. Pracuje w Fundacji Feminoteka i Stowarzyszeniu OPTA, dla których prowadzi projekty z zakresu profilaktyki przemocy wobec kobiet.

 

Drugi warsztat pt. "Stereotypy płciowe i ich konsekwencje w życiu społecznym. Dyskryminacja ze względu na płeć" zaplanowano na weekend 13-14 grudnia br. Warsztat poświęcony będzie problematyce stereotypów płciowych oraz uprzedzeń i dyskryminacji, które w decydujący sposób wpływają na role społeczne kobiet i mężczyzn w różnych dziedzinach życia. W trakcie drugiego spotkania omówione zostaną także prawne gwarancje równości kobiet i mężczyzn oraz przejawy dyskryminacji ze względu na płeć występujące w życiu prywatnym i zawodowym. Na zakończenie planujemy krótką prezentację dobrych praktyk w obszarze wdrażania tematyki równości w edukacji.

Warsztat ten poprowadzi: Małgorzata Jonczy-Adamska - psycholożka, pedagożka, trenerka, przedsiębiorczyni. Od kilku lat zaangażowana w działania na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania dyskryminacji, inicjatorka projektów i przedsięwzięć antydyskryminacyjnych. Prowadzi szkolenia z zakresu miękkich umiejętności społecznych oraz warsztaty równościowe i genderowe. Jest członkinią sieci trenerek/ów gender mainstreaming - wdrażania polityki równości płci w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Pomysłodawczyni i założycielka Śląskiej Strefy Gender. W latach 2004 - 2007 menedżerka projektów o tematyce społecznej w Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Powyższe dwa warsztaty (4 dni) we Wrocławiu stanowią całość; zależy nam na udziale uczestniczek i uczestników we wszystkich czterech dniach szkoleniowych "Lekcji genderowych".

W przypadku pytań do dyspozycji pozostaje asystent projektu, Radosław Grzegórzko, tel. 032 232 49 02, wew. 120. Zgłoszenia do udziału w projekcie "Lekcje genderowe..." przyjmujemy do 3 grudnia 2008 roku. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. Rybnicka 27, 44-100 Gliwice, faksem: 032 232 49 01 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: radoslaw.grzegorzko@haus.pl.

 

Wybrane opinie uczestniczek III edycji "Lekcji genderowych..." zorganizowanej w 2007 roku:

"Tematyka spotkania poruszała interesujące mnie kwestie, uświadomiło mi ono pewne problemy i pozwoliło na ich rozwiązanie."

"Formy zajęć i treści były zróżnicowane, zachowana została otwartość dyskusji, przekazywano duże ilości informacji. Literatura i materiały były ciekawe."

"Otrzymałam rzetelne informacje, które wykorzystam w swojej pracy."

"Chyba więcej teraz wiem, jak rozpoznać takie krytyczne sytuacje i jak pomóc."

"Zdobyłam praktyczne informacje na temat tego, jak prowadzić zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Spotkanie wniosło również wiele wiadomości do mojej orientacji w świecie."

 

Partnerzy:

Stowarzyszenie Kobiety.lodz.pl

Projekt realizowany jest dzięki finansowemu wsparciu Fundacji im. Friedricha Eberta« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej