Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychKonferencja "Administracja publiczna i biznes jako równorzędni partnerzy w działaniach na rzecz rozwoju regionu. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu narzędziem współpracy międzysektorowej"


II polsko-niemiecka konferencja regionalna CSRegion nt.
"Administracja publiczna i biznes jako równorzędni partnerzy w działaniach na rzecz rozwoju regionu. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu narzędziem współpracy międzysektorowej"

9 grudnia 2008 roku (wtorek), godz. 10.00
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. Rybnicka 27, Gliwice

 

Z myślą o rozwoju regionu,
Z myślą o jego mieszkańcach,
Z myślą o partnerstwie między sektorami

 

II polsko-niemiecka konferencja regionalna CSRegion nt. "Administracja publiczna i biznes jako równorzędni partnerzy w działaniach na rzecz rozwoju regionu. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu narzędziem współpracy międzysektorowej" jest kolejnym etapem realizacji inicjatywy: "CSR dla Górnego Śląska. Międzysektorowa wiosna 2008/2009: działania na rzecz ożywienia współpracy między sektorami". Patronat honorowy nad konferencją objęli: Górnośląski Związek Metropolitalny i Prezydent Miasta Gliwice.

Tegoroczną konferencję kierujemy do przedstawicieli firm, samorządów, organizacji pozarządowych oraz wszystkich tych mieszkańców województwa śląskiego i opolskiego zainteresowanych działaniem na rzecz rozwoju regionu, jego społeczności oraz kreowania konkurencyjności obu województw w oparciu o ideę społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i współpracę międzysektorową.

Na program spotkania składać się będą zagadnienia dotyczące budowania wzajemnego zaufania pomiędzy administracją publiczną i biznesem oraz korzyści płynących z tej współpracy na przykładzie zrealizowanych przedsięwzięć w naszym regionie i na terenie całego kraju. Cennym punktem programu konferencji będzie możliwość skonfrontowania podejścia do koncepcji CSR i międzysektorowej współpracy biznesu, administracji publicznej i III sektora oraz działań w tym obszarze z niemieckimi ekspertami tematu.

Ponadto konferencja CSRegion podejmie próbę odpowiedzi na pytanie o zadania, wyzwania i problemy, jakie stoją przed partnerstwami międzysektorowymi. Dyskusja panelowa z udziałem trzech sektorów (administracji publicznej, biznesu oraz organizacji pozarządowych) na temat wzajemnych oczekiwań, ograniczeń i możliwości warunkujących efektywne współdziałanie na rzecz regionu będzie stanowić zwieńczenie spotkania.

Szczegółowy program konferencji

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie. Liczba miejsc jest ograniczona.

Potwierdzenie uczestnictwa (formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej) prosimy przesłać (mailem, faksem) do dnia 5 grudnia br. Przyjmowane będą również zgłoszenia telefoniczne.

Kontakt: Maja Duda, asystentka projektu, tel.: 032 2324902 wew. 113, fax: 032 2324901, e-mail: maja.duda@haus.pl

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Patronat honorowy Górnośląskiego Związku Metropolitalnego

 

Patronat Prezydenta Miasta Gliwice

 

 

 

 

Partnerzy inicjatywy:


Projekt współfinansowany z grantu Trust for Civil Society in
Central and Eastern Europe / Supported by a grant from the Trust for Civil
Society in Central and Eastern Europe


Fundacja im. Friedricha Eberta


Regionalne Centrum Biznesu


Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST


Forum Odpowiedzialnego Biznesu

 

Patronat medialny:


Europerspektywy


ngo.pl -
portal organizacji pozarządowych


TVP Katowice


Radio Katowice


Radio Opole

Sedno-MOST

Inicjatywy Gospodarcze« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej