Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionych"Lekcje genderowe, czyli równouprawnienie płci w pigułce" - województwa dolnośląskiego


IV edycja projektu pt. "Lekcje genderowe, czyli równouprawnienie płci w pigułce"22-23 oraz 29-30 listopada br., Wrocław

Tegoroczna wrocławska edycja "Lekcji genderowych" realizowana jest we współpracy z Demokratyczną Unią Kobiet i dzięki finansowemu wsparciu Fundacji im. Friedricha Eberta. Projekt poświęcony jest popularyzacji tematyki równouprawnienia płci, umocnieniu w świadomości społecznej pozycji kobiety jako pełnoprawnej obywatelki oraz obaleniu istniejących stereotypów, które bardzo często stanowią barierę w realizowaniu własnych ambicji i celów wielu kobiet. Ponadto projekt ma za zadanie uwrażliwienie na kwestie związane ze stereotypami, dyskryminacją i przemocą związaną z płcią tych osób, które na co dzień zajmują się przekazywaniem wiedzy i umiejętności, a także kształtowaniem przekonań i postaw.

Do udziału w projekcie zaprosiliśmy wszystkie osoby zainteresowane ww. problematyką, związane z szeroko rozumianą edukacją i pracujące w przedszkolu, szkole, jednostkach oświatowych dokształcających kadrę nauczycielską, a także osoby zajmujące się edukacją nieformalną i studiujące na kierunkach pedagogicznych czy wychowania wczesnoszkolnego.

W ramach projektu, który zorganizowaliśmy już po raz czwarty, nauczycielki/-le biorą udział w cyklu warsztatów poświęconych problematyce równości płci w rzeczywistości szkolnej oraz tematyce związanej z kształtowaniem płci społeczno-kulturowej (z ang. gender).

Podczas warsztatów staramy się z jednej strony przekazać konkretne informacje dotyczące prawnych gwarancji równości w edukacji, wskazać dyskryminujące treści zawarte w podręcznikach, uświadomić znaczenie "ukrytego programu nauczania", funkcjonującego w szkołach. Jednocześnie jednak chcemy zwiększyć świadomość genderową nauczycielek/-li, wspólnie przeanalizować te wydarzenia z życia każdego człowieka, które decydują o tym, jakie decyzje podejmujemy, jakie są nasze wybory życiowe, jak postrzegamy siebie, własne zdolności i możliwości w kontekście swojej płci.

Pierwszy z dwóch warsztatów nt. "Kobiecość i męskość wytworem kultury? Wprowadzenie do zagadnień związanych z gender" odbył się w dniach 22-23 listopada br.Spotkanie zorientowane było wokół zagadnienia różnic pomiędzy płcią biologiczną (ang. sex) oraz płcią kulturowo-społeczną (ang. gender) i wynikających z nich konsekwencji. Celem warsztatu było uwrażliwienie nauczycielek i nauczycieli oraz osób zajmujących się edukacją nieformalną na kwestie dotyczące nierównego statusu kobiet i mężczyzn w społeczeństwie oraz upowszechnienie wiedzy na temat uprzedzeń i dyskryminacji ze względu na płeć. Szczególna uwaga została poświęcona analizie tych czynników, które działają w środowisku szkolnym i mają wpływ na kształtowanie się wzorców zachowań uczennic i uczniów. Spotkanie miało również na celu uświadomienie wpływu szkoły na kształtowanie się indywidualnych koncepcji ról płciowych poprzez analizę treści zawartych w podręcznikach szkolnych oraz analizę zachowań nauczycielek/-li. Na zakończenie zaprezentowałyśmy prezentację podręcznika "Równa szkoła - edukacja wolna od dyskryminacji. Poradnik dla nauczycielek i nauczycieli" - jego układu oraz wskazówek do pracy.

Warsztat ten poprowadziły: Małgorzata Jonczy-Adamska - psycholożka, pedagożka, trenerka umiejętności społecznych, menedżerka projektów związanych z problematyką kobiecą i genderową, założycielka portalu "Śląska Strefa Gender" (www.gender.pl)Bogusława Bębnik - trenerka, członkini Amnesty International oraz Ekspedycji w Głąb Kultury

 

Drugi warsztat pt. "Stereotypy płciowe i ich konsekwencje w życiu społecznym. Dyskryminacja ze względu na płeć" odbywa się 29-30 listopada br. Warsztat poświęcony jest problematyce stereotypów płciowych oraz uprzedzeń i dyskryminacji, które w decydujący sposób wpływają na role społeczne kobiet i mężczyzn w różnych dziedzinach życia. W trakcie drugiego spotkania omówione będą także prawne gwarancje równości kobiet i mężczyzn oraz przejawy dyskryminacji ze względu na płeć występujące w życiu prywatnym i zawodowym. Na zakończenie prezentowane są dobre praktyki w obszarze wdrażania tematyki równości w edukacji.

Warsztat ten prowadzi: Anna Wołosik - nauczycielka, feministka, aktywistka społeczna. Autorka programów nauczania historii w szkole podstawowej i gimnazjum oraz serii podręczników zatytułowanych "Opowiem Ci ciekawą historię". W latach 2004-2005 działała w Radzie Konsultacyjno-Programowej przy Pełnomocniku Rządu do spraw Równego Statutu Kobiet i Mężczyzn, skupiając się na zagadnieniach równości w edukacji. Założyła i prowadzi Stowarzyszenie "W stronę dziewcząt".

W przypadku pytań dotyczących projektu do dyspozycji pozostaje asystent projektu, Radosław Grzegórzko, tel. 032 232 49 02, wew. 120, e-mail: radoslaw.grzegorzko@haus.pl.

 

Wybrane opinie uczestniczek III edycji "Lekcji genderowych..." zorganizowanej w 2007 roku:

"Tematyka spotkania poruszała interesujące mnie kwestie, uświadomiło mi ono pewne problemy i pozwoliło na ich rozwiązanie."

"Formy zajęć i treści były zróżnicowane, zachowana została otwartość dyskusji, przekazywano duże ilości informacji. Literatura i materiały były ciekawe."

"Otrzymałam rzetelne informacje, które wykorzystam w swojej pracy."

"Chyba więcej teraz wiem, jak rozpoznać takie krytyczne sytuacje i jak pomóc."

"Zdobyłam praktyczne informacje na temat tego, jak prowadzić zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Spotkanie wniosło również wiele wiadomości do mojej orientacji w świecie."« wsteczPARTNERZY

Demokratyczna Unia Kobiet

 

Projekt realizowany jest dzięki finansowemu wsparciu Fundacji im. Friedricha Eberta