Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychTrwa rekrutacja firm zainteresowanych budowaniem partnerstw z organizacjami pozarządowymi


CSR dla Górnego Śląska. Międzysektorowa wiosna 2008/2009: działania na rzecz ożywienia współpracy między sektorami

Zapraszamy przedsiębiorstwa z terenów województwa śląskiego i opolskiego do nawiązania współpracy z sektorem organizacji pozarządowych i zawiązania międzysektorowych partnerstw w ramach realizowanej przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej inicjatywy: "CSR dla Górnego Śląska.Międzysektorowa wiosna 2008/2009: działania na rzecz ożywienia współpracy między sektorami".

Inicjatywa współfinansowana jest przez Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe oraz Fundację im. Friedricha Eberta. Partnerzy inicjatywy: Regionalne Centrum Biznesu, Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST, Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Wychodząc naprzeciw potrzebie podwyższania umiejętności NGOs w obszarze współpracy międzysektorowej, stymulowania powstawania międzysektorowych partnerstw a pośrednio - tworzenia środowiska wspierającego rozwój społeczeństwa obywatelskiego w regionie obraliśmy za cel ożywienie współpracy między sektorem biznesu a organizacjami pozarządowymi. W konsekwencji chcielibyśmy doprowadzić do zawiązania modelowych partnerstw, gdzie każda ze stron w pełni realizuje swoje zadania i zyskując jednocześnie godnego zaufania partnera.

CSR (Corporate Social Responsibility - Społeczna Odpowiedzialność Biznesu) to strategia biznesowa, filozofia prowadzenia działalności gospodarczej, która sprawia, że firmy dobrowolnie decydują się na uwzględnienie społecznych, etycznych i ekologicznych aspektów swojej działalności biznesowej. To również sposób prowadzenia firmy, w którym priorytetem staje się osiągnięcie równowagi pomiędzy efektywnością - profitem/zyskiem a interesem społecznym. Dlatego też właśnie w społecznie odpowiedzialnych działaniach firm widzimy szansę na osiągnięcie porozumienia między sektorami oraz równowagi pomiędzy oczekiwaniami poszczególnych partnerów.

Przyłączając się do naszej inicjatywy firma ma szansę stać się w regionie jednym z propagatorów idei CSR, która to coraz dynamiczniej i odważniej podbija Europę i Polskę i zaistnieć w świadomości obywatelskiej, jako pracodawca, w którego centrum zainteresowań znajdują się sprawy rozwoju regionu i kwestie społeczne, a jakość życia obecnych i przyszłych pokoleń jest mu bliska.

Więcej o idei CSR i jej potencjale można przeczytać na stronie www.csr-haus.pl. Szczegółowy opis działań realizowanych podczas naszej inicjatywy znajduje się TUTAJ.

Ufamy, że nasz projekt zwróci uwagę przedsiębiorstw i zachęci do zaangażowania się w inicjatywę i jednocześnie promocję idei CSR.

Firmom, które włączą się w naszą inicjatywę oferujemy (bezpłatnie):

  • udział w spotkaniu dla firm nt. CSR, współpracy międzysektorowej i inicjatywy "CSR dla Górnego Śląska" (I połowa września 2008),
  • udział w polsko-niemieckiej konferencji regionalnej CSRegion nt. CSR, współpracy międzysektorowej (biznes, NGOs i administracja) i zarządzania regionalnego (listopad 2008),
  • pomoc doradców wyszkolonych w ramach "Śląskiej Akademii CSR i współpracy międzysektorowej" podczas wyboru właściwej organizacji pozarządowej i zawiązywania partnerstwa (doradztwo, konsultacje, negocjacje etc.),
  • bazę wybranych do udziału w projekcie kilkudziesięciu organizacji pozarządowych z terenu woj. śląskiego i opolskiego wraz z krótkim dossier oraz wstępnymi propozycjami projektów międzysektorowych / form współpracy,
  • opiekę merytoryczną i nadzór menedżerek DWPN nad powstawaniem partnerstw,
  • zaprezentowanie działalności na Forum Dobrych Praktyk (www.csr-haus.pl), do którego zaprosimy najlepszych propagatorów idei CSR w regionie chcąc umożliwić firmom prezentację ich aktywności w duchu CSR, pokazać, jaką mogą stać się inspiracją dla innych oraz zachęcić kolejne firmy do podobnych działań i współpracy międzysektorowej,
  • umieszczenie informacji o udziale w projekcie na naszej stronie internetowej www.haus.pl oraz stronie projektu www.csr-haus.pl.

Ze strony firm oczekujemy:

  • zawiązania partnerstwa z wybraną organizacją pozarządową biorącą udział w projekcie (podpisanie umowy o współpracy powinno nastąpić do dnia 31 stycznia 2009 roku),
  • umieszczenia baneru popierającego inicjatywę (p. www.csr-haus.pl) na stronie internetowej firmy (jeśli takową posiada).

Uwaga: Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby firmy biorące udział w projekcie znalazły odpowiedniego partnera w III sektorze, jednakże nie gwarantują zawiązania partnerstwa.

Wierzymy, że nasze przedsięwzięcie trafi do szerokiego grona odbiorców i na stałe wpisze się w świadomość społeczną, a firmy biorące udział w projekcie tym samym przyczynią się do osiągnięcia ważnego społecznie celu, jakim jest promowanie idei CSR.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane udziałem w projekcie firmy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i odesłanie go do dn. 15 października br. W przypadku pytań do dyspozycji pozostaje: Maja Duda, asystentka projektu, tel.: 032 232 49 02 wew. 113, fax: 032 232 49 01, e-mail: maja.duda@haus.pl

 

Partnerzy inicjatywy:


Projekt współfinansowany z grantu Trust for Civil Society in
Central and Eastern Europe / Supported by a grant from the Trust for Civil
Society in Central and Eastern Europe


Fundacja im. Friedricha Eberta


Regionalne Centrum Biznesu


Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST


Forum Odpowiedzialnego Biznesu

 

Patronat medialny:


Europerspektywy


ngo.pl -
portal organizacji pozarządowych


TVP Katowice


Radio Katowice


Radio Opole

Sedno-MOST

Inicjatywy Gospodarcze« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej