Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychUroczystość wręczenia Nagrody im. Prof. Piotra Dobrowolskiego


Uroczystość wręczenia Nagrody im. Prof. Piotra Dobrowolskiego20 października 2008 roku, godz. 12.00Aula im. Kazimierza Lepszego, Uniwersytet Śląski ul. Bankowa 12, Katowice

W dniu 20 października br. o godz. 12.00 na Uniwersytecie Śląskim rozpocznie się uroczystość wręczenia Nagrody im. Prof. Piotra Dobrowolskiego za najlepszą pracę doktorską podejmującą problematykę stosunków polsko-niemieckich.

Podczas uroczystości głos zabiorą: prof. dr hab. Jan Iwanek, Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ, prof. dr hab. Wiesław Banyś, Rektor UŚ, prof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas, Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (PTNP), dr hab. Zbigniew Oniszczuk, Prezes Katowickiego Oddziału PTNP, prof. dr hab. Sylwester Wróbel, Kierownik Zakładu Teorii Polityki UŚ.

Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych i Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli: Marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski, Wicemarszałek Senatu RP Krystyna Bochenek oraz Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej.

 

O konkursie...

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych Zarząd Główny na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2007 roku ustanowiło Konkurs im. Profesora Piotra Dobrowolskiego za najlepszą pracę doktorską podejmującą problematykę stosunków polsko-niemieckich. Jednostką prowadzącą postępowanie konkursowe jest Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych w Katowicach, jako że Profesor Piotr Dobrowolski pracował na Uniwersytecie Śląskim od początku jego założenia.Konkurs ma charakter ogólnopolski, przewidziany jest dla doktorantów uczelni państwowych i niepaństwowych, w perspektywie będzie dążył do objęcia swoim zasięgiem uczelni zagranicznych. Nagrody będą przyznawane raz w roku. PTNP dąży do rozszerzenia formuły Konkursu o możliwość publikacji nagrodzonych prac, a także możliwości fundowania stypendiów dla szczególnie interesujących tematów.Głównymi celami konkursu są:

  • wspomaganie i rozwój badań naukowych w zakresie niemcoznawstwa,
  • wspieranie rozwoju zainteresowań badawczych problemami polsko-niemieckimi wśród młodych naukowców,
  • popularyzacja idei pozytywnego współistnienia pomiędzy naszymi narodami,
  • wskazywanie kierunków nawiązywania twórczej współpracy w różnych zakresach i wspierania ich rozwoju,
  • wzajemne poznawanie kultury, obyczajów, historii i innych.,
  • wymiana wyników i wniosków naukowych na wszystkich płaszczyznach dla możliwości podejmowania trafnych decyzji,
  • uhonorowanie pamięci Prof. Piotra Dobrowolskiego, a tym samym wspieranie kontynuacji jego idei badawczych.

Badania nad szeroko pojętymi relacjami polsko-niemieckimi we wszystkich zakresach takich jak np.: nauka, kultura, ekonomia, polityka, historia, przemysł, turystyka i inne, mają ogromne znaczenie dla lepszego rozwoju współpracy międzynarodowej, dla wspierania idei współistnienia zarówno dla Niemców i Polaków jak i dla Unii Europejskiej, mają też znaczenie dla rozwoju kontaktów twórczych pomiędzy naukowcami a praktykami.

Prof. Piotr Dobrowolski był jedną z pierwszych w Polsce osób zajmujących się nauką o pokoju w kontekście problemów polsko-niemieckich, a w ostatnich latach swojego życia dużo uwagi poświęcał badaniom współpracy transgranicznej w obrębie euroregionów. Był wielkim znawcą i autorytetem w tej dziedzinie, prowadził wykłady na uniwersytetach w kraju i za granica. Pod jego kierunkiem powstały liczne rozprawy doktorskie, był też recenzentem prac habilitacyjnych na tematy niemieckie. Uważał podobnie jak Robert Schuman, że tylko współpraca, pokój i zgoda pomiędzy narodami, mogą przynieść pozytywne efekty i zaspokoić oczekiwania współpracujących państw. Aktywność Prof. Piotra Dobrowolskiego, jego dorobek naukowy, wniosły poważne korzyści dla polepszenia relacji polsko-niemieckich.

Jak każde badania naukowe, tak i badania nad problematyką dobrych stosunków z najbliższym sąsiadem Niemcami, powinny być odpowiednio docenione, podejmowane, rozwijane i wspierane w każdym zakresie. Powyższa Nagroda ma przyczynić się do realizacji wymienionych celów, wspomóc rozwój tychże badań dla wspólnych korzyści Polski i Niemiec, a tym samym dla Europy.

 

Więcej informacji o konkursie oraz Nagrodzie im. Prof. Piotra Dobrowolskiego znajduje się na stronie internetowej: www.pdobrowolski.pl« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej