Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychXIII Seminarium Śląskim nt.: "Języki Ślązaków. Wczoraj - Dziś - Jutro


Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w XIII Seminarium Śląskim nt.: "Języki Ślązaków. Wczoraj - Dziś - Jutro" w dniach 29 września - 4 października 2008 r. w Kamieniu Śląskim. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej organizuje wraz z Duszpasterstwem Grup Mniejszości Narodowych Diecezji Opolskiej, Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, oraz Konwersatorium im. Josepha von Eichendorffa w Opolu XIII Seminarium Śląskie, któremu w roku bieżącym towarzyszyć będzie temat przewodni: "Języki Ślązaków. Wczoraj - dziś - jutro". Seminarium odbędzie się w terminie 29 września - 4 października 2008 r. na Zamku w Kamieniu Śląskim, ul. Parkowa 1a.

Patronat honorowy nad XIII Seminarium Śląskim sprawuje Jego Ekscelencja ks. Arcybiskup Alfons Nossol.

Tradycyjne już debaty na Zamku w Kamieniu Śląskim stanowią od lat doskonałą okazję dla mieszkańców naszego regionu do spotkania z osobistościami z polskiego i niemieckiego świata nauki, polityki i kultury oraz do otwartej wymiany poglądów w atmosferze wzajemnego zaufania i poszanowania odmienności poglądów. XIII Seminarium Śląskie będzie kontynuacją dotychczasowego dorobku oraz kolejną okazją do dyskusji nad ważnymi zagadnieniami dotyczącymi szeroko pojętej problematyki perspektyw rozwoju Górnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki tego regionu jako obszaru wielokulturowej tradycji.

Myśl przewodnią tegorocznego seminarium stanowią rozważania na temat języków i dialektów,   jakimi posługiwano się na Górnym Śląsku, ich roli w kształtowaniu się historii Górnego Śląska, jak również obecnemu ich zastosowaniu z uwzględnieniem perspektyw na przyszłość. Celem Seminarium jest również ukazywanie znaczenia wielokulturowego bogactwa językowego na Śląsku w przeszłości, ukazanie jego stanu obecnego oraz perspektyw na przyszłość.

Śląsk w ciągu wieków zamieszkały przez Polaków, Niemców, Czechów znaczony był wielością języków i dialektów. Również obecnie na terenie Śląska słyszy się nie tylko polską i niemiecką mowę, ale żywa jest gwara śląska, lwowska i inne, w zależności od dzielnicy Polski, z której ludność ta pochodzi. Język mieszkańców jest kulturowym bogactwem i dziedzictwem a zarazem, środkiem komunikacji międzyludzkiej. Po wejściu Polski do układu w Schengen i otwarciu granic, winny zmniejszyć się także bariery językowe.

Celem Seminarium będzie ukazanie roli języka z wielu perspektyw, tzn. z perspektywy samorządowców, historyków, Kościoła, członków Mniejszości Niemieckiej, literatów, muzyków, młodzieży oraz mediów. Dla każdej z wyżej wymienionych grup, bowiem język stanowi priorytet, pomimo iż znajduje on inne odzwierciedlenie i zastosowanie w ich codziennej pracy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium!

Opłaty za uczestnictwo w seminarium wynoszą:

- dla uczestników nienocujących (opłata za 1dzień, w tym obiad i przerwy kawowe): 20,00 zł; uczniowie i studenci:5,00 zł- dla uczestników nocujących (pokoje dwuosobowe, opłata za 1 dzień, w tym całodniowe      wyżywienie): 70,00 zł., uczniowie i studenci:35,00 zł.

Opłaty można uiszczać przelewem na konto: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Dresdner Bank Polska S.A., Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa, Konto: 29 2310 0000 0310 0066 0000 0000 (tytuł wpłaty: ,,Seminarium Śląskie") lub też wpłacać na miejscu w Kamieniu Śląskim podczas trwania seminarium (29.09 - 4.10.2008 r.) w biurze konferencji w godz. 8.00-9.00.

 

Karta potwierdzenia uczestnictwa

Program

 

We wszystkich sprawach dotyczących seminarium do dyspozycji pozostaje p. Patrycja Wiencek,tel. 077 40 25 105, faks: 077 40 25 115, e-mail: patrycja.wiencek@haus.pl« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej