Logo DWPN 1%

"Mniejszości narodowe w Europie - dziś i jutro"
Dodaj do ulubionychDom Europejski przy Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Opolu wraz z partnerami organizuje w okresie od 15 do 26 września 2008 Szkołę Letnią pt. "Mniejszości narodowe w Europie - dziś i jutro". Organizowane przedsięwzięcie będzie już X Edycją organizowanego cyklicznie 2-tygodniowego spotkania młodych osób w wieku od 19 do 30 roku życia. Projekt skierowany jest w głównej mierze do studentów starszych lat oraz absolwentów uczelni wyższych z całej Europy, pragnących poszerzyć swoją wiedzę na temat mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących kontynent europejski. Językiem wykładowym Szkoły będzie, podobnie jak w roku ubiegłym, język niemiecki. Seminarium będzie się dzielić na następujące Etapy:

Pierwszy tydzień Szkoły Letniej (15 - 21 września 2008) odbędzie się w Opolu. W trakcie trwania etapu opolskiego odbędzie się uroczysta inauguracja rocznicowej edycji Międzynarodowej Szkoły Letniej. Planuje się również organizację szeregu wykładów m.in. na poniższe tematy:

  • Negocjacje w Unii Europejskiej;
  • Standardy ochrony mniejszości narodowych w Europie;
  • Status społeczno-prawny Romów we współczesnej Słowacji;
  • Problem asymilacji emigrantów we Francji;
  • Mniejszości narodowych w Europie Środkowej oraz Wschodniej;
  • Problem narodowościowy w Serbii i Kosowie

Wszystkie wyżej wymienione wykłady prowadzone będą przez wykładowców uczelni wyższych z terenu całej Europy. Ponadto dla uczestników zaplanowano wycieczkę krajoznawczą po województwie oraz spotkanie regionalne w Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach.

Druga część Szkoły odbędzie się w dniach od 22 do 23 września 2008 roku w stolicy Niemiec - Berlinie. Organizatorem etapu berlińskiego jest Międzynarodowe Centrum Edukacji Europejskiej (CIFE) z siedzibą w Nicei. W trakcie trwania tej części przedsięwzięcia uczestnicy wezmą udział w spotkaniu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwie Spraw Zagranicznych, ponadto zwiedzą Parlament Niemiecki oraz odwiedzą Dom Konferencji w Wansee.  Zaplanowano również program turystyczny.

Ostatnia część Międzynarodowej Szkoły Letniej odbędzie się w stolicy Alzacji - Strasbourgu w dniach od 24 do 26 września 2008 roku. Podczas trzydniowego pobytu w stolicy instytucji europejskich uczestnicy będą mogli przyjrzeć się z bliska obradom Parlamentu Europejskiego w trakcie trwania sesji plenarnej. Ponadto odwiedzą Radę Europy oraz Europejski Trybunał Praw Człowieka. Zaplanowano również spotkanie z przedstawicielem mniejszości niemieckiej w Alzacji, Panem Philipem Bayerem oraz bardzo ciekawy program turystyczny.Po zakończeniu seminarium wszyscy uczestnicy X Edycji Międzynarodowej Szkoły Letniej otrzymają świadectwa ukończenia, podpisane przez wszystkich współorganizatorów.

Dalsze informacje na stronie: www.domeuropejski.pl« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej