Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychNabór Wniosków o przyznanie Podstawowego Wsparcia Pomostowego – Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4


Informujemy, iż wnioski o przyznanie  Podstawowego Wsparcia Pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami będą przyjmowane w Biurze Projektu – w Stowarzyszeniu „Promocja Przedsiębiorczości” przy ul. Damrota 4 w Opolu (III piętro), w terminie  od 09.11.2017 r.  do 15.11.2017 r.  (w dni robocze od poniedziałku do piątku) w godzinach: 8:00 - 14:00.


Wniosek o przyznanie Podstawowego Wsparcia Pomostowego można przesłać pocztą lub złożyć osobiście. W obu przypadkach decyduje data i godzina wpływu Wniosku do Biura Projektu. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane.

Niezłożenie Wniosku w wyznaczonych terminie, zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w Projekcie „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4”, oznacza rezygnację Uczestnika Projektu z ubiegania się o przyznanie Podstawowego Wsparcia Pomostowego.

Szczegóły w zakładce Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4

http://haus.pl/okp4.html

 

 « wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej