Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychWystawa i projekcja filmów „August Sander. Portrety 1910-1954”


Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Muzeum w Gliwicach zapraszają od 27 października do zwiedzania wystawy „August Sander. Portrety 1910-1954“ oraz udziału w projekcji filmu o Sanderze 30 listopada w Czytelni Sztuki w Gliwicach.

 Wystawa i projekcja filmów
„August Sander. Portrety 1910-1954”
w Czytelni Sztuki, ul. Dolnych Wałów 8a, Gliwice
Czas trwania wystawy: 28.10-17.12.2017
Projekcja filmów: 30 listopada, godz. 18.00


Stworzony przez Augusta Sandera (1876–1964) portret zbiorowy społeczeństwa niemieckiego należy do najwybitniejszych osiągnięć fotografii XX wieku. Sander fotografował przedstawicieli różnych warstw społecznych i zawodów – w typowych strojach, z charakterystycznymi atrybutami. Robotników, rzemieślników, artystów czy polityków przedstawiał w identyczny sposób: w ich codziennym otoczeniu, w miejscu pracy, czasem na neutralnym tle. Część fotografii wykonał podczas przypadkowych spotkań, na ulicy czy wiejskiej drodze. Interesowało go to, co indywidualne, ale i typowe. To, co ludzi różni, ale i to, co określa ich jako grupę.  

Portrety podpisywał krótko: sprzątaczka, cukiernik, filozof, malarz, żołnierz, sekretarka, murarz… Chciał w ten sposób podkreślić uniwersalną stronę zdjęć. Sześćdziesiąt z nich opublikował w książce „Oblicze czasu” (Antlitz der Zeit), wydanej w 1929 roku. Miały ukazać prawdę o ludziach jego epoki – to, jak wyglądali, czym się zajmowali, jak żyli.

Po dojściu do władzy partii nazistowskiej w 1933 roku książkę „Oblicze czasu” wycofano z rynku, a klisze zniszczono. Fotograf, choć zmuszony do zajęcia się tematyką neutralną – fotografią architektury i krajobrazu – nie zaprzestał jednak pracy nad swoich dziełem.


Ponad 100 fotografii należących do najważniejszych zdjęć portretowych Sandera będzie prezentowanych w Czytelni Sztuki w Muzeum w Gliwicach. Oryginalne negatywy ze zbiorów Die Photographische Sammlung/SK StiftungKultur – August Sander Archiv w Kolonii – partnera wystawy, posłużyły w latach 90. do wykonania odbitek i zrekonstruowania cyklu „Ludzie XX wieku”.

Wystawie towarzyszą spotkania oraz projekcje filmów o Auguście Sanderze, realizowane we współpracy z Domem Norymberskim w Krakowie. Filmy dokumentalne Reinera Holzemera „August Sander- Menschen des 20. Jahrhunderts“ z 2002 roku i „August Sander- eine Reise nach Sardinien“ z 2011 roku zostały przetłumaczone na język polski i stanowią wizualne oraz pouczające dopełnienie wystawy fotograficznej.


 « wsteczKONTAKT

Anna Kusa
tel.: 32 461 20 78
e-mail: anna.kusa@haus.pl

PARTNERZY

 

 

 

 

 

 


 

  
Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur – August Sander Archiv, Köln