Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychIV edycja Polsko-Niemieckiej Akademii Dziennikarskiej


Polsko-Niemiecka Akademia
Dziennikarska

"Polscy i niemieccy dziennikarze wobec wyzwań
wielokulturowej Europy.

Rola mediów w jednoczącej się
Europie i dialogu międzykulturowym"

21 - 26 września 2008
roku

Gliwice-Katowice-Opole-Kraków

IV edycja Polsko-Niemieckiej Akademii Dziennikarskiej to
sześciodniowe warsztaty i seminaria skierowane do studentek i
studentów dziennikarstwa oraz kierunków pokrewnych, a także wszystkich tych,
których interesuje magia świata mediów oraz rola polsko-niemieckiej współpracy
na rzecz przyszłości wielokulturowej Europy.

Spotkanie młodych ludzi z Polski i Niemiec fascynujących się dziennikarskim
rzemiosłem i przesłaniem zawodu dziennikarza będzie okazją do niecodziennego
spojrzenia na świat mediów "od kuchni". IV edycja Akademii zostanie wzbogacona o
większą ilość zajęć praktycznych prowadzonych przez polskich i
niemieckich ekspertów
- warsztatów sztuki dziennikarskiej, podczas
których uczestniczki i uczestnicy samodzielnie przygotowywać będą krótkie
felietony, artykuły oraz reportaże radiowe i prasowe wykorzystując zdobytą
wiedzę oraz dziennikarskie umiejętności.

Podczas Akademii poruszana będzie tematyka zarówno tolerancji, stereotypów i
uprzedzeń w przekazie medialnym, jak również rola dziennikarzy w kontekście
budowania wzajemnego zrozumienia i podnoszenia świadomości społecznej dotyczącej
różnorodności poprzez rzetelne informowanie o różnorodności i wielokulturowości
Europy i płynących z tego korzyściach. Poruszanie tych obszarów tematycznych
jest szczególnie ważne ze względu na fakt, iż obecnie obchodzimy Europejski Rok
Dialogu Międzykulturowego, którego celem jest m.in.: uświadomienie osobom
mieszkającym w UE, zwłaszcza młodym ludziom, jakie znaczenie ma angażowanie się
w dialog międzykulturowy w życiu codziennym oraz rozwijanie aktywnego i
otwartego na świat społeczeństwa obywatelskiego, które szanuje różnorodność
kulturową. W tym kontekście przybliżymy także tajniki zawodu dziennikarza -
zawodu, który jest pasją, sposobem życia, powołaniem do szczególnej postawy
wobec rzeczywistości świata polityki, nauki i kultury.

Jako referentów Akademii zaprosimy wybitnych dziennikarzy zajmujących się
europejską tematyką zarówno w polskich, niemieckich i europejskich mediach. W
ramach Akademii udział wezmą także dziennikarze, którzy zostali wyróżnieni w
ramach Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej.

W ramach Akademii Dziennikarskiej część programu realizowana będzie w
redakcjach gazet, studiach radiowych i telewizyjnych żywo obecnych na medialnej
mapie Górnego Śląska i Małopolski. Planujemy wizyty m.in. w TVN i TVN24,
Telewizji Satelitarnej TVS, TVP Opole oraz redakcjach radiowych.

Akademia podzielona będzie na dwie części:

 • pierwsza - Dziennikarskie ABC - odbędzie się głównie w gliwickiej siedzibie
  Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, gdzie uczestniczki i uczestnicy Akademii
  wezmą udział w cyklu wykładów i warsztatów poświęconych tajnikom pracy
  dziennikarza, kreowaniu przekazu medialnego dotyczącego tematyki europejskiej
  oraz roli mediów w jednoczącej się Europie i międzykulturowym dialogu.
  Uczestniczki i uczestnicy Akademii spotkają się między innymi z
  przedstawicielami mediów i korespondentami zagranicznymi,
 • druga część - Dziennikarstwo w praktyce - to praktyczna część Akademii,
  podczas której uczestniczki i uczestnicy odwiedzą największe redakcje na Górnym
  Śląsku oraz w Krakowie.

W Akademii udział weźmie 20 osób z Polski i z
Niemiec, które nadesłały reportaż lub artykuł w języku polskim lub
niemieckim nt.: "Polskie i niemieckie media w dialogu międzykulturowym - ideał,
rzeczywistość, perspektywy"
. Uczestniczki i uczestnicy tegorocznej
edycji Akademii zostali wyłonieni w dniu 25 sierpnia br. w wyniku obrad jury
składającego się z przedstawicielek Centrum Europejskiego Domu Współpracy
Polsko-Niemieckiej.

Kontakt: Marzena Kurzacz, menedżerka projektu, Dom
Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. Rybnicka 27, 44-100 Gliwice, tel.: +48 32
2324902, faks: +48 32 2324901, e-mail: marzena.kurzacz@haus.pl

Zapraszamy do zapoznania się z projektem Polsko-Niemieckiej Akademii
Dziennikarskiej na stronie www.mediahaus.pl, na której dostępne są
programy, artykuły, reportaże i opinie uczestników wcześniejszych edycji
projektu.

 

Współorganizatorzy:


Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej


Fundacja Konrada Adenauera


Samorząd Miasta Gliwice

 

Patronat medialny:


Nowiny Gliwickie


Wiadomości 24.pl


Radio Opole


Radio Plus


Telewizja Silesia« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej