Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychSzkolenia dla liderów / liderek młodzieżowych 2017/2018


Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Europa Direkt, Association Roudel Carcassonne, La ligue de l’Enseignement de la region Centre – Val de Loire oraz Association’ Animateurs Sans frontiéres’ serdecznie zapraszają do udziału w kolejnym szkoleniu dla liderów I liderek młodzieżowych. Szkolenie składa się z trzech modułów i rozpocznie się już we wrześniu 2017 r

 

Terminarz

Moduł nr 1: 09.09 - 15.09.2017 r. w Görliltz (Niemcy)
Moduł nr 2: 16.03 – 21.03.2018 r. w Prudniku (Polska)
Moduł nr 3: 21.09 – 27.09.2018 r. In Graçay (Francja)

 

Adresatami oferty są młodzi ludzie obecnie zaangażowani lub chcący zająć się  organizowaniem i prowadzeniem międzykulturowych spotkań młodzieży. Zapraszamy osoby pełnoletnie.

Umiejętności metodyczne i wiedza zdobyta w trakcie szkolenia umożliwią Wam koordynowanie spotkań młodzieży z grupami pochodzącymi z różnych kręgów kulturowych, a uzyskany certyfikat będzie potwierdzeniem kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności w charakterze  animatora międzykulturowych spotkań młodzieży.

Szkolenie odpowiada standardom umożliwiającym przyznanie jego absolwentom certyfikatu dla animatorów międzykulturowych spotkań młodzieży. Uzyskany certyfikat umożliwia podjęcie pracy w roli animatora w ramach projektów organizowanych przez Europa-Direkt bądź inne podmioty działające w dziedzinie edukacji nieformalnej / projektów międzykulturowych.

 

W ramach szkolenia omawiane będą m.in. następujące zagadnienia:

 - Wprowadzenie do tematyki i metodyki edukacji międzykulturowej podczas bilateralnych oraz trilateralnych spotkań młodzieży

-  Rola różnych płaszczyzn komunikacyjnych oraz formy komunikacji niewerbalnej

-  Warsztaty metodyczne z zakresu: inicjowania spotkania i poznawania się uczestników, animacji językowej i dynamiki grupy, pedagogiki przeżyć, poznawania otoczenia,  rozwiązywania konfliktów oraz rozwijania świadomości demokratycznej.

-  Aspekty kulturowe oraz realia pracy z młodzieżą w Niemczech, w Polsce, we Francji i Tunezji

-  Rola stereotypów i uprzedzeń w interakcjach z drugim człowiekiem

-  Praca zespołowa oraz zarządzanie czasem

-  Rola tłumacza oraz metody pośrednictwa językowego

 

Wkład własny uczestników/uczestniczek: 150 Euro za wszystkie moduły teoretyczne – płatne w trzech ratach.

 

Cena ta obejmuje :

- Koszty prowadzenia szkolenia przez międzynarodowy zespół trenerów / tłumaczy

- Zakwaterowanie wraz z pełnym wyżywieniem

- Koszty pedagogiczne, materiały

- Program towarzyszący, bilety wstępu etc.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają zwrot kosztów podróży według stawek ryczałtowych OFAJ/DFJW.


Aby wziąć udział w szkoleniu, proszę wydrukować, wypełnić oraz podpisać formularz zgłoszeniowy i odesłać go na adres naszego biura (ul. 1 Maja 13/2, 45-068 Opole). Można też wysłać skan podpisanego formularza na maila
: sandra.mazur@haus.pl

 
Przy rekrutacji uczestników/uczestniczek liczy się kolejność zgłoszeń.


UWAGA! POZOSTAŁY TYLKO 4 WOLNE MIEJSCA!

 

Potwierdzenie uczestnictwa zostanie wysłane natychmiast po otrzymaniu przez nas zgłoszenia, o ile będą jeszcze wolne miejsca.« wsteczKONTAKT

Sandra Mazur,
e-mail: sandra.mazur@haus.pl,
tel. 77 402 51 05

DO POBRANIA

Formulasz zgłoszeniowy[.doc]

PARTNERZY

 


Europa Direkt

 

 Association Roudel Carcassonne

 

 

 


La ligue de l’Enseignement de la region Centre – Val de Loire

 

Association’ Animateurs Sans frontiéres’