Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychNabór wniosków o przyznanie dotacji – Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4


Wnioski o przyznanie dotacji na założenie działalności gospodarczej wraz z wymaganymi załącznikami będą przyjmowane w Biurze Projektu – w Stowarzyszeniu „Promocja Przedsiębiorczości”

Wnioski należy składać
przy ul. Damrota 4 w Opolu, III p.,
w terminie od 3 do 7 lipca 2017 r. (od poniedziałku do piątku)
w godzinach 8.00 - 14.00.


Wniosek o przyznanie dotacji na założenie działalności gospodarczej można przesłać pocztą lub złożyć osobiście. W obu przypadkach decyduje data i godzina wpływu wniosku. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane. Niezachowanie wyznaczonego terminu, zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie: Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4, będzie równoznaczne z rezygnacją Uczestnika Projektu z ubiegania się o przyznanie dotacji na założenie działalności gospodarczej.

 

Więcej informacji w zakładce „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4”.

http://www.haus.pl/okp4.html« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej