Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychOrganizacje pozarządowe zainteresowane dialogiem z sektorem biznesu


CSR dla Górnego Śląska. Międzysektorowa wiosna 2008/2009: działania
na rzecz ożywienia współpracy między sektorami

Zapraszamy organizacje pozarządowe z terenów województwa śląskiego i
opolskiego
, zainteresowane współpracą między sektorami do włączenia się
w inicjatywę i utworzenia międzysektorowego
partnerstwa
z przedstawicielami sektora biznesu.

Inicjatywa współfinansowana jest przez Trust for Civil Society in Central and
Eastern Europe oraz Fundację im. Friedricha Eberta. Partnerzy merytoryczni
inicjatywy: Regionalne Centrum Biznesu, Stowarzyszenie Wspierania Organizacji
Pozarządowych MOST, Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Wychodząc naprzeciw potrzebie podwyższania umiejętności NGOs w obszarze
współpracy międzysektorowej, stymulowania powstawania międzysektorowych
partnerstw
a pośrednio - tworzenia środowiska wspierającego
rozwój społeczeństwa obywatelskiego w regionie
obraliśmy za cel
ożywienie współpracy między organizacjami pozarządowymi a sektorem
biznesu i, w konsekwencji, zawiązania modelowych partnerstw
, gdzie
każda ze stron w pełni realizuje swoje zadania, zyskując jednocześnie godnego
zaufania partnera.

CSR (Corporate Social Responsibility - Społeczna
Odpowiedzialność Biznesu) to strategia biznesowa, filozofia prowadzenia
działalności gospodarczej
, która sprawia, że firmy dobrowolnie decydują
się na uwzględnienie społecznych, etycznych i ekologicznych aspektów swojej
działalności biznesowej. To również sposób prowadzenia firmy, w którym
priorytetem staje się osiągnięcie równowagi pomiędzy efektywnością -
profitem/zyskiem a interesem społecznym.
To właśnie w
społecznie odpowiedzialnych działaniach firm widzimy szansę na
osiągnięcie porozumienia pomiędzy oczekiwaniami poszczególnych
partnerów. Przyłączając się do naszej inicjatywy
organizacja ma szansę nie tylko pozyskać partnera, ale także stać się w regionie
jednym z propagatorów idei CSR
, która to coraz dynamiczniej i odważniej
podbija Europę i Polskę.

Więcej o idei CSR i jej potencjale można przeczytać na stronie www.csr-haus.pl. Szczegółowy opis działań
realizowanych podczas naszej inicjatywy znajduje się TUTAJ.

Organizacjom zakwalifikowanym do udziału w projekcie
oferujemy (bezpłatnie):

 • możliwość pozyskania partnera biznesowego,
 • pomoc doradców ds. CSR i współpracy międzysektorowej
  wyszkolonych w ramach "Śląskiej Akademii CSR i współpracy międzysektorowej",
  podczas wyboru firmy i zawiązywania partnerstwa (doradztwo, konsultacje,
  negocjacje etc.),
 • udział w mini-projektach (np. warsztatach) poruszających tematykę CSR i
  współpracy międzysektorowej, wpierających zawiązywanie międzysektorowych
  partnerstw (projekty te są autorskimi projektami doradców ds. CSR i WM stąd
  bliższe informacje o nich będą dostępne pod koniec października),
 • opiekę merytoryczną i nadzór menedżerek DWPN nad powstawaniem partnerstw,
 • zaprezentowanie rezultatów działalności organizacji w kontakcie współpracy
  międzysektorowej na Forum Dobrych Praktyk (www.csr-haus.pl), do którego zaprosimy
  najlepszych propagatorów idei CSR w regionie,
 • udział w polsko-niemieckiej konferencji regionalnej CSRegion nt. CSR,
  współpracy międzysektorowej (biznes, NGOs i administracja) i zarządzania
  regionalnego (listopad 2008).

Ze strony organizacji oczekujemy:

 • wypełnienia ankiety, w której zostaną przedstawione propozycje 3
  projektów, które organizacja chciałaby zrealizować przy okazji współpracy
  międzysektorowej lub 3 form współpracy z sektorem biznesu (np. wolontariat
  pracowniczy, wsparcie rzeczowe etc.),
 • dołożenia wszelkich starań do utworzenia międzysektorowego
  partnerstwa; w tym skorzystania z pomocy doradców ds. CSR i współpracy
  międzysektorowej oraz udziału w mini-projektach,
 • zawiązania partnerstwa z wybraną przez organizację firmą
  biorącą udział w projekcie lub inną pozyskaną przez organizację i
  doradców ds. CSR i WM w toku trwania projektu (podpisanie umowy o współpracy
  powinno nastąpić do dnia 31 stycznia 2009 roku),
 • propagowania idei CSR i współpracy międzysektorowej w swoich
  przyszłych działaniach, po zakończeniu ww. inicjatywy,
 • umieszczenia baneru popierającego inicjatywę (p. www.csr-haus.pl) na stronie internetowej
  organizacji (jeśli takową posiada).

Uwaga: Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby organizacje biorące
udział w projekcie znalazły odpowiedniego partnera z sektora biznesu, jednakże
nie gwarantują zawiązania partnerstwa.

Wierzymy, że nasze przedsięwzięcie trafi do szerokiego grona odbiorców i na
stałe wpisze się w świadomość społeczną regionu, a biorące w nim udział
organizacje przyczynią się tym samym do osiągnięcia ważnego społecznie celu,
jakim jest promowanie idei CSR oraz współpracy międzysektorowej.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy
wszystkie zainteresowane udziałem w projekcie organizacje do wypełnienia
ankiety będącej
zarazem formularzem zgłoszenia i odesłanie jej do dn.
15 września br.
Kontakt: Maja Duda, asystentka projektu, tel.: 032 232
49 02 wew. 113, fax: 032 232 49 01, e-mail: maja.duda@haus.pl

Ilość organizacji jest ograniczona. Listę NGOs
przyjętych do projektu ogłosimy do dnia 26 września br.

 

 

Partnerzy inicjatywy:


Projekt współfinansowany z grantu Trust for Civil Society in
Central and Eastern Europe / Supported by a grant from the Trust for Civil
Society in Central and Eastern Europe


Fundacja im. Friedricha Eberta


Regionalne Centrum Biznesu


Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST


Forum Odpowiedzialnego Biznesu

 

 

Patronat medialny:


Europerspektywy


ngo.pl -
portal organizacji pozarządowych


TVP Katowice


Radio Katowice


Radio Opole

Sedno-MOST

Inicjatywy Gospodarcze« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej