Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychKonferencja „Niemcy na Ziemiach Zachodnich i Północnych po 1945 roku”


6 kwietnia wraz z Instytutem  Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zapraszamy wszystkich zainteresowanych powojennymi losami Niemców w Polsce do udziału w konferencji. W Olsztynie, stolicy jednego z regionów, które po zmianie granic zmieniły swoją przynależność państwową, pragniemy spojrzeć na historię mniejszości niemieckiej z perspektywy różnych dyscyplin naukowych.

 

 

 

 

 

Konferencja „Niemcy na Ziemiach Zachodnich i Północnych po 1945 roku

6 kwietnia 2017 roku (czwartek) o godz. 10:00

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Centrum Innowacji i Transferu Technologii - Centrum Ekspozycyjne "Stara Kotłownia"

Olsztyn, ul. Profesora Romana Prawocheńskiego 9

 

Po zakończeniu II wojny światowej na terenach określanych wówczas mianem Ziem Zachodnich i Północnych pozostało kilkaset tysięcy rdzennych mieszkańców. Mimo zmiany przynależności państwowej i – w większości przypadków – przyjęcia obywatelstwa polskiego znaczna ich część zachowała tożsamość niemiecką; a kiedy stało się to możliwe zadeklarowała przynależność do mniejszości niemieckiej. O losach Niemców mieszkających na Śląsku, Pomorzu, Warmii, Mazurach opowiedzą naukowcy reprezentujący różne dyscypliny naukowe:

 • prof. dr hab. Krzysztof Gładkowski, antropolog z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:
  Obcy u siebie. Niemcy na Śląsku, Pomorzu, Warmii i Mazurach.
 • dr Magdalena Lemańczyk, socjolog z Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku:
  Niemcy w Polsce po 1945 r. -  od nieformalnych działań do formalnych organizacji.
 • dr Adriana Dawid, historyk z Uniwersytetu Opolskiego:
  Wspomnienia – emocje – fakty. Wywiad jako źródło historyczne.
 • dr Norbert Honka, politolog z Uniwersytetu Opolskiego:
  Postawa władz wobec Niemców w świetle materiałów wspomnieniowych świadków historii.

Moderatorem konferencji będzie prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych UWM. Konferencja odbędzie się w języku polskim. Wstęp wolny, ale liczba miejsc jest ograniczona.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 3 kwietnia 2017 r.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej” realizowanego dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.« wsteczKONTAKT
Michał Matheja,
tel: 32 461 20 70
e-mail: michal.matheja@haus.pl
DO POBRANIA

Program [.doc]

PARTNERZY

ORGANIZATOR:

 

FINANSOWANIE: