Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychKonferencja: "Stan realizacji postanowień Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych [...]


Uchwalenie w dniu 6 stycznia 2005 r., Ustawy o mniejszościach narodowych i
etnicznych oraz o języku regionalnym zakończyło ważny etap dyskusji o sposobie
regulacji i ochrony praw osób należących do tych społeczności.

Dwuletni okres funkcjonowania Ustawy pokazuje, że wprowadzanie w życie
ustawowych regulacji jest trudne, tak ze względów społecznych (emocji
narodowych) jak i politycznych. Wcielenie przepisów Ustawy wymaga czasu,
przygotowawczej pracy edukacyjnej, pozytywnego nastawienia opinii publicznej
oraz współpracy elit politycznych, zarówno na poziomie krajowym, przede
wszystkim jednak na poziomie lokalnym.

Dwudniowa konferencja była okazją do analitycznego podsumowania stanu
realizacji zapisów Ustawy, stanowiła jednocześnie doskonałą okazję do dyskusji
przedstawicieli władz państwowych odpowiedzialnych za realizację zapisów Ustawy,
prawników i ekspertów naukowych, socjologów, politologów, z przedstawicielami
mniejszości narodowych i etnicznych w tym z samorządowcami mniejszości
niemieckiej tych gmin i powiatów, które realizują zapisy Ustawy o dwujęzyczności
oraz o języku pomocniczym.

Oprócz bardzo licznie reprezentowanej mniejszości niemieckiej, uczestnikami
konferencji byli przedstawiciele mniejszości ukraińskiej, Łemkowie i Kaszubi.
Naszymi gośćmi byli również przedstawiciele mniejszości niemieckiej z Danii oraz
Serbołużyczanie.

 

 

 

Kontakt oraz bliższe informacje
Beata
Woźniak

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. 1
Maja 13/2
45-068 Opole
tel.: (77) 40 25 105, faks: (77) 40 25 115

e-mail: beata.wozniak@haus.pl

 

Partnerzy:

 


Związek
Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce

 


Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

 


Śląskie
Stowarzyszenie Samorządowe

 


Projekt współfinansowany ze środków zwrotnych Fundacji Rozwoju
Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych, pochodzących z wcześniejszych
dotacji Rządu Republiki Federalnej Niemiec« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej