Logo DWPN 1%

Szukamy Asystenta/-ki ds. Kultury!
Dodaj do ulubionychDom Współpracy Polsko-Niemieckiej szuka w ramach stypendium oferowanego przez Instytut Stosunków Kulturalnych z Zagranicą ze Stuttgartu Asystenta ds. Kultury, na okres od  kwietnia do grudnia 2017 do biura DWPN w Opolu.

 

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej realizuje projekty edukacyjne i informacyjne w formie: konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, wyjazdów informacyjnych, publikacji, konkursów itp. w następujących dziedzinach: budowanie społeczeństwa obywatelskiego, decentralizacja i rozwój samorządności, propagowanie międzynarodowych standardów ochrony praw mniejszości narodowych, dialog interkulturowy, rozwój lokalny i regionalny, dalsza integracja Polski w Unii Europejskiej.

Adresatami i partnerami tych działań są samorządy terytorialne, organizacje pozarządowe, mniejszość niemiecka, dziennikarze, środowiska nauki, polityki, kultury, młodzież.

 

Asystent/-ka ds. Kultury będzie współpracował/-a przy realizacji projektu „Wzmacnianie struktur mniejszości niemieckiej” (25 godz. tygodniowo przez 8 m-cy). W ramach projektu odbędą się szkolenia dla aktywnych członków mniejszości niemieckiej, dla samorządowców z ramienia mniejszości niemieckiej oraz dla młodzieży. Do zadań Asystenta/-ki będą również należały działania w mediach lokalnych promujące działalność mniejszości niemieckiej w Polsce.

 

Zadania Asystenta/-ki ds. Kultury:

 1. Koncepcyjne i organizacyjne planowanie projektów  
 2. budowanie sieci kontaktów, promocja i rozeznanie rynku
 3. Realizacja założonych w projekcie działań
 4. Organizacja szkoleń dla aktywnych członków MN (2 szkolenia po ok. 60 osób)
 5. Szkolenia dla samorządowców (do 4 szkoleń)
 6. 4 spotkania informacyjne
 7. Kuźnia Młodych Liderów – w fazie planowania, prawdopodobnie 4 spotkania w 2017 r.
 8. Współpraca przy realizacji ok. 10 wywiadów do regionalnej gazety
 9. Ewaluacja zrealizowanych działań
 10. Rozliczenie i przygotowanie sprawozdania

 

Przy realizacji wszystkich zadań Asystent otrzyma wsparcie Managera Projektów oraz Kierownika Biura DWPN Opole.

 

Oczekiwania wobec Asystenta/-ki:

 1. Znajomość języków – język polski biegle, język niemiecki poziom komunikatywny (mile widziane, nie obligatoryjne)
 2. Mile widziane prawo jazdy kategorii B
 3. Kompetencje IT – Word, Excel, Internet
 4. Podstawowa wiedza nt. mniejszości niemieckiej w Polsce
 5. Otwartość, umiejętność pracy w grupie

 

Wsparcie, które otrzyma Asystent/-ki:

 1. Stypendium (ifa)
 2. Szkolenie (ifa)
 3. Wsparcie poprzez wspólne wyznaczenie celów i ich analizę  
 4. Wsparcie Kierownika Biura DWPN Opole   
 5. W pełni wyposażone miejsce pracy i dostęp do sprzętu biurowego
 6. Możliwość rozwoju poprzez udział w wewnętrznych i zewnętrznych szkoleniach

 

Wszystkie osoby zainteresowane, prosimy o przesłanie listy motywacyjnego wraz z życiorysem do dnia 31.03.2017 r. mailem na haus-opole@haus.pl lub pocztą na adres ul. 1 Maja 13/2, 45-068 Opole.

 « wsteczKONTAKT

Andrea Zachoń,
Tel. 0048 77 402 51 05,
andrea.zachon@haus.pl
PARTNERZY