Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychPublikacja pokonferencyjna, stanowiąca wybór tekstów z X i XI Seminarium Śląskiego!


Publikacje zawierające referaty wygłoszone podczas corocznych Seminariów Śląskich zorganizowanych na Zamku w Kamieniu Śląskim.

Seminarium Śląskie jest niewątpliwie jedną z najważniejszych imprez poświęconych tematyce śląskiej i polsko-niemieckiej w naszym regionie zorganizowaną wraz z Duszpasterstwem Grup mniejszości Narodowych Diecezji Opolskiej, Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce oraz Konwersatorium im. Josepha von Eichendorffa. Te tradycyjne już debaty na Zamku w Kamieniu Śląskim stanowią od lat doskonałą okazję dla mieszkańców naszego regionu do spotkania z osobistościami z polskiego i niemieckiego świata nauki, polityki i kultury oraz do otwartej wymiany poglądów w atmosferze wzajemnego zaufania i poszanowania odmienności poglądów.

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny tom z cyklu publikacji pokonferencyjnych, zawierający wybór referatów wygłoszonych podczas XII i XIII Seminarium Śląskiego, czyli z 2007 oraz 2008 roku. Jej tytuł odnosi się do tytułów spotkań, podczas których wygłoszone zostały zebrane teksty: Śląsk w polsko-niemieckiej i europejskiej wspólnocie interesów oraz Języki Ślązaków. Wczoraj - Dziś - Jutro.

Podczas XII edycji Seminarium Śląskiego w 2007 roku zaprezentowane zostały pozycje filmowe połączone ze spotkaniami autorskimi. Wszystkie pokazane filmy były dokumentami ukazującymi zawiłe kwestie polsko-niemieckiej historii, pojednania, a także współpracy. Poruszone zostały również ważne tematy dotyczące przede wszystkim aktualnej sytuacji politycznej w Polsce i w Niemczech, roli mediów w kreowaniu wizerunku mniejszości niemieckiej oraz strategii rozwoju kultury w województwie śląskim. Omówione zostały również m.in. stosunki polsko-niemieckie z perspektywy mniejszości niemieckiej oraz rola mniejszości niemieckiej w procesie budowania polsko-niemieckich partnerstw na szczeblu samorządowym. Podczas spotkania starano się również przewidzieć szanse oraz możliwe przeszkody oraz znaleźć odpowiedź na pytanie: "Czy Górny Śląsk można atrakcyjnie popularyzować w Europie w oparciu o wielokulturowy krajobraz regionu?".

Myślą przewodnią XIII Seminarium Śląskiego stanowiły rozważania na temat języków i dialektów, jakimi posługiwano i posługuję się na Górnym Śląsku, ich roli w kształtowaniu się historii Górnego Śląska, jak również obecnemu ich zestawieniu z uwzględnieniem perspektyw na przyszłość. Celem Seminarium było również ukazywanie znaczenia wielokulturowego bogactwa językowego na Śląsku w przeszłości, ukazanie jego stanu obecnego oraz widoków na przyszłość. Język mieszkańców naszego regionu jest kulturowym i dziedzictwem oraz środkiem komunikacji międzyludzkiej. Celem seminarium było zbadanie roli języka z wielu perspektyw, tzn. z perspektywy samorządowców, historyków, Kościoła, członków mniejszości niemieckiej, literatów, muzyków, młodzieży oraz mediów. Dla każdej z tych grup język stanowi priorytet, znajduje odzwierciedlenie i zastosowanie oraz stanowi podstawowe narzędzie w ich codziennej pracy.

Życzylibyśmy sobie, by lektura także i tego tomu - obok czterech wcześniejszych - pozwoliła Państwu posmakować klimatu tradycyjnych już debat na Zamku w Kamieniu Śląskim, których dorobek i wkład w dialog mieszkańców regionu zainteresowanych jego historią, teraźniejszością i przyszłością jest znaczny - służy on bowiem poszerzaniu wiedzy, otwartej wymianie poglądów w atmosferze zaufania oraz budowaniu zrębów silnej tożsamości regionalnej. Ta właśnie tożsamość regionalna daje nadzieję na to, że Górny Śląsk, czerpiąc siłę ze swojego wielokulturowego dziedzictwa, ma szansę na rozwój i zachowanie nowoczesnej regionalnej  tożsamości w jednoczącej się Europie.

Najnowszą publikację pokonferencyjną, jak i wcześniej wydane, można nabyć w  Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej lub wypożyczyć z naszej Biblioteki. Serdecznie zachęcamy

Cena publikacji: 15 zł

Dotychczasowe pozycje w cyklu wydawnictw pokonferencyjnych z jesiennych spotkań na Zamku w Kamieniu Śląskim:

"Między Polską a Niemcami. Śląsk - pogranicze czy region pomostu. Polska - Śląsk - Niemcy. Współpraca Polaków i Niemców wobec nowych wyzwań - X i XI Seminarium Śląskie 2005 i 2006", Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice-Opole 2007, s. 132; cena: 20 zł

"Rozwój Śląska - IX Seminarium Śląskie 2004", Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice-Opole 2004, s. 255; cena: 25 zł

"Postanowienia i konsekwencje konferencji w Jałcie i Poczdamie - VIII Seminarium Śląskie 2003", Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice-Opole 2003, s. 158;cena: 20 zł

"Śląsk żyjący Europą - VII Seminarium Śląskie 2002", Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice-Opole 2003, s. 112;cena: 15 zł

Serdecznie zapraszamy na kolejne XV Seminarium Śląskie, które  odbędzie się 30 września - 3 października 2010 roku

KONTAKT w sprawie publikacji: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Dział Programów Kulturalnych: tel. 32/ 232 49 02, fax: 32/ 232 49 01; e-mail: haus@haus.pl

 


Publikacja została wydana ze środków budżetu federalnego Republiki Federalnej Niemiec.« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej