Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychKonferencja „Czego jeszcze nie wiemy o losach Niemców w Polsce po 1945 roku?”


17 listopada zapraszamy do Opola wszystkich zainteresowanych historią i współczesnością mniejszości niemieckiej. Naukowcy zajmujący się różnymi aspektami jej funkcjonowania w Polsce, przedstawią główne kierunki prowadzonych i planowanych badań oraz aktualną sytuację Niemców na Pomorzu Gdańskim, Warmii i Mazurach oraz Dolnym Śląsku.

 

 

 

 

 

 

Konferencja „Czego jeszcze nie wiemy o losach Niemców w Polsce po 1945 roku?
17 listopada 2016 r. (czwartek) o godz. 11:30
Aula im. Józefa Kokota w obiekcie Collegium Civitas Uniwersytetu Opolskiego
Opole, ul. Katowicka 89

 

W wielu ośrodkach naukowych trwają badania prowadzone przez historyków, politologów, socjologów czy ekonomistów stawiających sobie pytania dotyczące wielu kwestii związanych z  obecnością Niemców w Polsce. Podczas konferencji chcielibyśmy spróbować udzielić odpowiedzi na dwa istotne zarówno z punktu widzenia badaczy, jak i samej mniejszości pytania:

Jakie powinny być najważniejsze kierunki dalszych badań dotyczących mniejszości niemieckiej?

Które efekty dotychczasowych badań pozostają mało znane?

Punktem wyjścia do dyskusji będą wystąpienia referentów:

  • prof. Piotra Madajczyka z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk:

Czy ma sens kontynuować badania nad historią mniejszości niemieckiej w Polsce?

  • dr Magdaleny Lemańczyk z Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku:

Ludzie i procesy pogranicza. Niemcy na Pomorzu Gdańskim po 1945 roku.

  • prof. Krzysztofa Gładkowskiego z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:

"Od niebytu do istnienia". Niemcy na Warmii i Mazurach.

  • dr Ireny Kurasz z Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego:

Refleksje nad historią Niemców na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej w świetle wyników badań jakościowych.

Moderatorem konferencji będzie Krzysztof Wysdak, członek Zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim.

Konferencja odbędzie się w języku polskim. Wstęp wolny, ale liczba miejsc jest ograniczona.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 14 listopada 2016 r.
Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Centrum Badań Mniejszości Niemieckiej” realizowanego dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 « wsteczKONTAKT
Michał Matheja,
tel: 32 461 20 70
e-mail: michal.matheja@haus.pl
PARTNERZY


FINANSOWANIE: