Logo DWPN 1%

III Gliwickie Forum Europejskie
Dodaj do ulubionychIII GLIWICKIE FORUM EUROPEJSKIE"MŁODZI OBYWATELE WOBEC WYZWAŃ WIELOKULTUROWEJ EUROPY.SPOTKANIA PLENEROWO - WARSZTATOWE: TOLERANCJA, EDUKACJA, AKTYWIZACJA"

14 czerwca 2008 roku (sobota), godz. 10.00teren Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. Rybnicka 27, Gliwice

III Gliwickie Forum Europejskie skierowane było do młodzieży, nauczycielek i nauczycieli oraz przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa śląskiego i opolskiego, na co dzień zajmujących się pracą z młodzieżą i jej edukacją na rzecz aktywnego obywatelstwa oraz kształtowaniem i promocją postaw tolerancji, szacunku i otwartości wobec innych.

Taki wybór grupy docelowej oraz poruszanej tematyki podyktowany jest celem, jaki przyświeca tegorocznemu Europejskiemu Rokowi Dialogu Międzykulturowego, a którym jest uświadomienie mieszkańcom Unii Europejskiej, a zwłaszcza młodym ludziom "znaczenia rozwijania aktywnego i otwartego na świat społeczeństwa obywatelskiego, które szanuje różnorodność kulturową".

Przebieg III Forum - w porównaniu z poprzednimi latami - był zmieniony. Na program Forum złożyły się warsztaty, które prowadzone były równolegle w budynku i na terenie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach. Po zajęciach uczestniczki i uczestnicy projektu zobaczyli występ przygotowany w ramach warsztatu teatralnego "Przejawy NIEtolerancji na co dzień".

Zaproponowany program i tematyka warsztatów cieszyły się dużym - pomimo iście już wakacyjnej atmosfery - zainteresowaniem zarówno młodzieży jak również nauczycielek i nauczycieli. Cieszymy się, że w opinii uczestniczek i uczestników Forum projekt został uznany za udany, a jego wartość merytoryczna została wysoko oceniona.

Młodzież wzięła udział w następujących warsztatach:

  • TAK dla tolerancji, NIE dla dyskryminacji. Co mogę jako liderka/lider zrobić w mojej szkole, moim mieście?
  • Edukacja międzykulturowa - wychowanie dla tolerancji
  • Warsztat dziennikarski: jak pisać by nie dyskryminować?
  • Warsztat teatralny: Przejawy NIEtolerancji na co dzień

Tematyka warsztatów dla osób na co dzień pracujących z młodzieżą:

  • Edukacja obywatelska: aktywny uczeń - aktywny obywatel
  • Jak skutecznie włączać młodzież w działania na rzecz społeczeństwa lokalnego? Zasady współpracy z młodzieżą w ramach wolontariatu
  • Edukacja dla tolerancji - jakimi metodami pracować w grupie zróżnicowanej ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność (i/lub kulturowo, religijnie, etnicznie)

Program III Gliwickiego Forum Europejskiego.

Kontakt: Marzena Karch, menedżerka projektu, tel. 032 232 49 02 wew. 114, fax 032 232 49 01, email: marzena.karch@haus.pl

 

 

 

 

Partner:


Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu

 

Patronat medialny:


Gazeta Gliwicka


NaszeMiasto.pl


Radio Plus

 

Patronat informacyjny:


Nowiny Gliwickie« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej