Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychZaproszenie do udziału w XXI Seminarium Śląskim nt. „Migracje w doświadczeniach śląskich, polsko-niemieckich i europejskich”, w dniach 26-28 października 2016, Kamień Śląski


Seminarium Śląskie jest jedną z najważniejszych inicjatyw w naszym regionie, poświęconą tematyce polsko-niemieckiej. Jest ono swoistym forum, w ramach którego spotykają się i dyskutują przedstawiciele mniejszości niemieckiej, większości polskiej oraz zaproszeni goście z zagranicy.

XXI Seminarium Śląskie

nt.: „Migracje  w doświadczeniach śląskich, polsko-niemieckich i europejskich

                                                26-28  października 2016 r.

                                              Zamek w Kamieniu Śląskim

Podczas tegorocznego XXI Seminarium Śląskiego chcielibyśmy skupić się na trzech głównych aspektach: historii migracji, migracjach dotyczących Śląska (w niemieckim i polskim kontekście) oraz obecnych procesach migracji w Europie ale również wyjaśnić terminologię związaną z fenomenem jakim są migracje. Ponadto chcielibyśmy podjąć dyskusję o niezwykle ważnych dla rozwoju społecznego procesach demograficznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych, konsekwencjach migracji zagranicznych oraz migracji powrotnych, skutkach wymiany kulturowo-społecznej, specyfice migracji poakcesyjnych oraz wielu innych zjawisk i procesów silnie powiązanych z migracjami, które coraz częściej stają się przedmiotem publicznych debat.

 

XXI Seminarium Śląskie objęte zostało Patronatem Naukowym Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk a współorganizatorem merytorycznym jest Katedra Ekonomii i Badań nad Rozwojem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Program tegorocznego Seminarium Śląskiego przedstawia się następująco:

 

  • 26 października 2016 r., środa – Inauguracja XXI Seminarium Śląskiego

                                                   Rozmowy o Europie” nt.: Migracje w Europie wczoraj i dziś

                                               (Współorganizator:  Fundacja Konrada Adenauera w Polsce)

I.              Sesja plenarna – Główne kierunki i formy migracji we współczesnej Europie
                a polska polityka migracyjna

II.            Sesja plenarna – Społeczeństwo i polityka w Polsce wobec problemu uchodźców,
                imigrantów i mniejszości

 

  • 27 października 2016 r., czwartek –:

I.              Sesja plenarna - Rola migracji w historii i procesie rozwoju Śląska

II.            Sesja plenarna – Powojenne migracje na Ziemie Zachodnie i Północne, integracja
               a  identyfikacja

 

Referaty wygłaszane będą równocześnie w grupie I. i II., następnie po przerwie w grupie III. i IV.

 

Grupa I. – Integracja uchodźców, migrantów, wysiedleńców i imigrantów w Niemczech i Austrii

 

Grupa II. – Migracje, ucieczki i wypędzenie oraz wysiedlenia ludności pochodzenia niemieckiego z perspektywy emigrantów

 

Grupa III. – Ucieczki i wysiedlenia Polaków i Niemców w okresie drugiej wojny światowej

 

Grupa IV. – Społeczne skutki współczesnych migracji zarobkowych ze Śląska

 

  • 28 października 2016 r., piątek :

I.              Sesja plenarna  - Emigranci jako długoletni element nowego społeczeństwa
               – pomiędzy integracją a pielęgnacją własnej tożsamości

II.            Sesja plenarna – Uwarunkowania religijne i dyskryminacja migrantów

 

Referaty wygłaszane będą równocześnie w grupie I. i II.

 

Grupa I – Nowe formy i determinanty migracji zewnętrznych i wewnętrznych Polaków

 

Grupa II – Emigranci a problem sąsiedztwa – w relacjach społeczno-politycznych między Polską i Niemcami

 

Opłaty za uczestnictwo w seminarium wynoszą:

 

  • dla uczestników nienocujących (opłata za 1 dzień, w tym obiad i przerwy kawowe): 40,00 zł; uczniowie i studenci: 15,00 zł
  • dla uczestników nocujących (pokoje dwuosobowe, opłata za 1 dzień, w tym całodniowe wyżywienie): 110,00 zł; uczniowie i studenci: 55,00 zł.

 

Zapraszamy do udziału w XXI Seminarium Śląskim. Termin nadsyłania zgłoszeń: do dnia 20 października 2016r.

 

Opłaty można uiszczać przelewem na konto: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, mBank SA, Oddział Korporacyjny Opole, ul. Książąt Opolskich 29, 45-005 Opole. Numer konta: 02 1140 1788 0000 3324 9900 1001 (tytuł wpłaty: ,,XXI Seminarium Śląskie”) lub też wpłacać na miejscu w Kamieniu Śląskim podczas trwania seminarium (26.10 – 28.10.2015 r.) w biurze konferencji  w godz. 8.00 -9.00.

Zobacz gdzie odbędzie się Seminarium Śląskie: http://www.kamien.biz/

                                http://www.sanatorium.kamienslaski.pl/

 « wsteczKONTAKT

Patrycja Wiencek-Baron

Biuro Opole

Tel. 77 402 51 05

Fax: 77 402 51 15

www.haus.pl

e-mail: patrycja.wiencek@haus.pl

DO POBRANIA

program[.doc]

karta potwierdzenia[.doc]

PARTNERZY

Partner:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansowanie: