Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychKonferencja nt. CSR i współpracy międzysektorowej


Konferencja nt. CSR i współpracy międzysektorowejinaugurująca inicjatywę
"CSR dla Górnego Śląska. Międzysektorowa wiosna 2008/2009:
działania na rzecz ożywienia współpracy między sektorami"
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice, 28 maja 2008 roku

Konferencja nt. CSR i współpracy międzysektorowej, skierowana do przedstawicielek/li głównych sektorów życia społecznego oraz wszystkich, którym nieobojętne są zagadnienia biznesu odpowiedzialnego społecznie i współpracy międzysektorowej, inaugurowała inicjatywę "CSR dla Górnego Śląska. Międzysektorowa wiosna 2008/2009: działania na rzecz ożywienia współpracy między sektorami". Inicjatywa ta została utworzona przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w odpowiedzi na potrzebę podwyższania umiejętności NGOs w obszarze współpracy między sektorami, stymulowania powstawania międzysektorowych partnerstw a pośrednio - tworzenia środowiska wspierającego rozwój społeczeństwa obywatelskiego w regionie.

Na program konferencji złożyły się następujące zagadnienia: przedstawienie inicjatyw pt. "CSR dla Górnego Śląska.", omówienie koncepcji CSR w kontekście współpracy międzysektorowej, zaprezentowanie standardów udanej współpracy NGOs z sektorem biznesu oraz prezentacja przykładów dobrych praktyk. Ostatnim punktem spotkania była dyskusja panelowa zaproszonych prelegentów/tek z uczestnikami/czkami konferencji, którzy/re niejednokrotnie zadawali/ły rzeczowe, wymagające pytania, podnoszące zarazem poziom merytoryczny spotkania.

Wszystkim osobom przybyłym na konferencję, biorącym udział w żywej dyskusji i wyrażających gotowość do współpracy przy ww. inicjatywie serdecznie dziękujemy, nie tylko za zaangażowanie, ale także za wszelkie działania mające na celu promocję naszych przedsięwzięć dotyczących szeroko rozumianego CSR.

Liczny i bardzo aktywny udział przedstawicielek/li, głównie trzeciego sektora, w konferencji świadczy o potrzebie stworzenia płaszczyzny do dialogu, a co więcej, podjęcia starań na rzecz budowania partnerstw międzysektorowych na rzecz lokalnych społeczeństw, co jest właśnie celem zapoczątkowanej w kwietniu tego roku inicjatywy.

Program konferencji

W przypadku pytań nt. zakończonej konferencji oraz inicjatywy pt. "CSR dla Górnego Śląska.", do dyspozycji pozostają:Iwona Ignasiak, menedżerka projektu, tel.: 032 232 49 02 wew. 120, fax: 032 232 49 01, e-mail: iwona.ignasiak@haus.pl; Marzena Karch, menedżerka projektu, tel.: 032 232 49 02 wew. 114, e-mail: marzena.karch@haus.pl

 

Projekt "CSR dla Górnego Śląska. Międzysektorowa wiosna 2008/2009: działania na rzecz ożywienia współpracy między sektorami" współfinansowany jest przez Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe oraz Fundację im. Friedricha Eberta.

 

 

 

Partnerzy inicjatywy:


Projekt współfinansowany z grantu Trust for Civil Society in
Central and Eastern Europe / Supported by a grant from the Trust for Civil
Society in Central and Eastern Europe


Fundacja im. Friedricha Eberta


Regionalne Centrum Biznesu


Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST


Forum Odpowiedzialnego Biznesu

 

Patronat medialny:« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej