Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychTegoroczne, XXI Seminarium Śląskie pod hasłem migracji


Chcesz podyskutować o migracjach w kontekście śląskim, polsko-niemieckim i europejskim? Weź udział w XXI Seminarium Śląskim!

 

 

 

 

XXI Seminarium Śląskie
pt.:
„Migracje  w doświadczeniach śląskich, polsko-niemieckich i europejskich
26-28  października 2016 r.
Zamek w Kamieniu Śląskim (woj. opolskie)

Podczas tegorocznego XXI Seminarium Śląskiego chcielibyśmy skupić się na trzech głównych aspektach: historii migracji, migracjach dotyczących Śląska (w niemieckim i polskim kontekście) oraz obecnych procesach  migracji w Europie ale również wyjaśnić terminologię związaną z fenomenem jakim są migracje. Ponadto chcielibyśmy podjąć dyskusję o niezwykle ważnych dla rozwoju społecznego procesach demograficznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych, konsekwencjach migracji zagranicznych oraz migracji powrotnych, skutkach wymiany kulturowo-społecznej, specyfice migracji poakcesyjnych oraz wielu innych zjawisk i procesów silnie powiązanych z migracjami, które coraz częściej stają się przedmiotem publicznych debat.

XXI Seminarium Śląskie objęte zostało Patronatem Naukowym Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk a współorganizatorem merytorycznym jest Katedra Ekonomii i Badań nad Rozwojem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Program tegorocznego Seminarium Śląskiego przedstawia się następująco:
26 października 2016 r., środa:

Inauguracja XXI Seminarium Śląskiego Rozmowy o Europie” nt.: Migracje w Europie wczoraj i dziś. (Współorganizator:Fundacja Konrada Adenauera w Polsce)
I. Sesja plenarna – Główne kierunki i formy migracji we współczesnej Europie a polska polityka migracyjna
II. Sesja plenarna – Społeczeństwo i polityka w Polsce wobec problemu   uchodźców, imigrantów i mniejszości

27 października 2016 r., czwartek:
I.  Sesja plenarna  - Rola migracji w historii i procesie rozwoju Śląska
II. Sesja plenarna – Powojenne migracje na Ziemie Zachodnie i Północne, integracja a  identyfikacja

Referaty wygłaszane będą równocześnie w grupie I. i II., następnie po przerwie w grupie III. i IV.
Grupa I. –  Integracja uchodźców, migrantów, wysiedleńców i imigrantów w Niemczech i Austrii
Grupa II. – Migracje, ucieczki i wypędzenie oraz wysiedlenia ludności pochodzenia niemieckiego z perspektywy emigrantów
Grupa III. – Ucieczki i wysiedlenia Polaków i Niemców w okresie drugiej wojny światowej
Grupa IV. – Społeczne skutki współczesnych migracji zarobkowych ze Śląska

28 października 2016 r., piątek:
I. Sesja plenarna  - Emigranci jako długoletni element nowego społeczeństwa – pomiędzy integracją a pielęgnacją własnej tożsamości
II. Sesja plenarna – Uwarunkowania religijne i dyskryminacja migrantów. Referaty wygłaszane będą równocześnie w grupie I. i II.
Grupa I – Nowe formy i determinanty migracji zewnętrznych i wewnętrznych Polaków
Grupa II – Emigranci a problem sąsiedztwa – w relacjach społeczno-politycznych między Polską i Niemcami

Zapraszamy do udziału w XXI Seminarium Śląskim. Termin nadsyłania zgłoszeń: do dnia 18 października 2016r. W załączeniu znajdą Państwo program oraz kartę potwierdzenia uczestnictwa.

Opłaty za uczestnictwo w seminarium wynoszą:
-dla uczestników nienocujących (opłata za 1 dzień, w tym obiad i przerwy kawowe): 40,00 zł; uczniowie i studenci: 15,00 zł
-dla uczestników nocujących (pokoje dwuosobowe, opłata za 1 dzień, w tym całodniowe wyżywienie): 110,00 zł; uczniowie i studenci: 55,00 zł.
Opłaty można uiszczać przelewem na konto: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, mBank SA, Oddział Korporacyjny Opole, ul. Książąt Opolskich 29, 45-005 Opole. Numer konta: 02 1140 1788 0000 3324 9900 1001 (tytuł wpłaty: ,,XXI Seminarium Śląskie”) lub też wpłacać na miejscu w Kamieniu Śląskim podczas trwania seminarium (26.10 – 28.10.2016 r.) w biurze konferencji  w godz. 8.00 -9.00.

Zobacz gdzie odbędzie się Seminarium Śląskie: http://www.kamien.biz/« wsteczKONTAKT
Patrycja Wiencek-Baron
DWPN Opole
e-mail: patrycja.wiencek@haus.pl
tel. 77 40 25 105
faks: 77 40 25 115
DO POBRANIA

 program[.doc]
 
kartapotwierdzenia[.doc]

PARTNERZY

 

 

 

 

 

 

 

 

 Finansowanie: