Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychMOSTY DIALOGU 2016! zagłosuj na animatorów wielokulturowości w województwie opolskim!


Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Samorząd Województwa Opolskiego zapraszają do udziału w plebiscycie, w którym zostaną uhonorowani ludzie, organizacje pozarządowe, instytucje działające na rzec szeroko pojętej wielokulturowości województwa opolskiego! Twój Głos się liczy!

 

 

 

 

 

Znasz ludzi, instytucje, organizacje pozarządowe, którzy od lat działają na rzecz:
-ochrony i przywracania dziedzictwa kulturowego regionu: ochrony zabytków i dóbr kultury oraz na rzecz przywracania obiektów utraconych?
-popularyzowania historii Śląska ze szczególnym uwzględnieniem historii Śląska Opolskiego
-na rzecz promocji edukacji regionalnej?
-promocji różnych nurtów kultury w mediach?
-integracji regionalnej i tolerancji?
-
badań naukowych dotyczących historii Województwa Opolskiego, pod względem jego wielokulturowości?
-zachowania i popularyzacji historii lokalnej-swojej małej ojczyzny?
-animacji środowiska lokalnego-większości z mniejszościami?
-promocji mniejszości narodowych i etnicznych w regionie i w kraju?

Jeżeli w Twojej najbliższej okolicy, gminie, powiecie znasz animatora wielokulturowości, instytucję, czy organizację pozarządową, które są według Ciebie wyjątkowe i zasługują na docenienie, wytypuj swojego kandydata/kandydatów w plebiscycie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej: MOSTY DIALOGU 2016!

Nasz plebiscyt MOSTY DIALOGU 2016 ma na celu pokazanie i uhonorowanie w przestrzeni publicznej tych, którzy od lat, żyją ideą doświadczenia kulturowej różnorodności i wielojęzyczności, propagowania wiedzy o regionie i jego walorach, i tą ideę wprowadzają w czyn!

Przeczytaj Regulamin Plebiscytu, wypełnij Formularz Zgłoszeniowy  i zagłosuj do dnia 31 października br., wysyłając kandydatury na adres: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. 1 Maja 13/2, 45-068 Opole, lub faksem: 77 40 25 115, bądź mailem: andrea.zachon@haus.pl

Powołana Kapituła Plebiscytu, wśród przesłanych Kandydatur wybierze Laureatów MOSTÓW DIALOGU 2016. Wyróżnionych oraz Laureatów poznamy podczas uroczystej gali wręczenia MOSTÓW DIALOGU 2016. Szczegółowe informacje dotyczące plebiscytu oraz gali wręczenia nagród podamy niebawem.

Dzięki Twoim głosom MOSTY DIALOGU trafią do rąk wybitnych postaci oraz instytucji naszego regionu, kultywujących jego wielokulturowość.

W poprzednich edycjach zostali nagrodzeni:

 Kategoria

2010

2013

LUDZIE

Pastor Henryk Schröder

Bernard Kus

INSTYTUCJE

Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Caritas Diecezji Opolskiej

Fundacja  Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych

ZŁOTE MOSTY DIALOGU

Helmut Kohl oraz
śp. Tadeusz Mazowiecki

Kurt Beck oraz
abp Alfons Nossol« wsteczKONTAKT

Andrea Zachoń
DWPN Opole
e-mial: andrea.zachon@haus.pl
tel. 77 40 25 105
faks: 77 40 25 115

DO POBRANIA

 Regulamin[.doc]

 Formularz zgłoszeniowy[.doc]

 Formularz online
 

PARTNERZY

 

 

 

 

Samorząd Województwa Opolskiego