Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychW dniach 14-16 kwietnia odbyła się wizyta studyjna


Wizyta studyjna przedstawicieli Górnośląskiego Związku Metropolitalnego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nadrenii Północnej-Westfalii

"Zarządzanie obszarami metropolitalnymi w perspektywie współpracy Województwa Śląskiego i Nadrenii Północnej-Westfalii. Regionalverband Ruhr i Górnośląski Związek Metropolitalny: strategie, instrumenty, projekty"

W dniach 14-16 kwietnia br. odbyła się w Nadrenii Północnej-Westfalii (Niemcy) wizyta studyjna przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz miast wchodzących w skład Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Trzydniowy cykl spotkań warsztatowych i dyskusji pt. "Zarządzanie obszarami metropolitalnymi w perspektywie współpracy Województwa Śląskiego i Nadrenii Północnej Westfalii. Regionalverband Ruhr i Górnośląski Związek Metropolitalny: strategie, instrumenty, projekty" został zorganizowany przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej we współpracy z Górnośląskim Związkiem Metropolitalnym, Związkiem Komunalnym Regionalverband Ruhr oraz Kancelarią Kraju Związkowego Nadrenii Północnej-Westfalii.

Podczas wizyty studyjnej omawiane były kwestie, które z perspektywy metropolitalnych doświadczeń Nadrenii Północnej-Westfalii wydają się być cenne dla kształtowania możliwie najlepszej strategii i najefektywniejszego doboru instrumentów zarządzania Górnośląskim Związkiem Metropolitalnym. W tym też celu śląscy samorządowcy zapoznali się z działalnością i funkcjonowaniem niemieckich związków komunalnych (Regionalverband Ruhr, Region Köln/Bonn e.V., StädteRegion Aachen).

Główny punkt ciężkości wizyty stanowiły zagadnienia dotyczące finansowania i efektywnego zarządzania obszarami metropolitalnymi oraz budowania wieloletniej strategii. W programie wizyty nie zabrakło również spotkań dotyczących takich kwestii jak zarządzanie odpadami komunalnymi, wspieranie rozwoju gospodarki i turystki, zarządzanie energią, funkcjonowanie jednolitej sieci komunikacji publicznej na terenie miast wchodzących w skład związku komunalnego oraz prezentacji i dyskusji dotyczącej dobrych praktyk współpracy między gminami (np. w ramach inicjatywy RUHR.2010).

Wizyta zakończyła się spotkaniem ewaluacyjnym i rozmową, która dotyczyła dziedzin i zakresu przyszłej współpracy, w tym kwestii partycypacji we wspólnych projektach ponadregionalnych oraz rewizyty ze strony przedstawicieli Związku Komunalnego Regionalverband Ruhr w województwie śląskim, która odbędzie się jesienią 2008 roku.

 « wsteczKONTAKT
Anna Antoniak-Tannenberg, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, tel. 032 2324902 wew. 222, e-mail: anna.antoniak@haus.pl

DO POBRANIA

Program wizyty studyjnej

PARTNERZY

Górnośląski Związek Metropolitalny

Związek Komunalny Regionalverband Ruhr

Kancelaria Kraju Związkowego Nadrenii Północnej-WestfaliiZarząd Rejencji Kolonia