Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychWarsztatach nt. metod pracy z podręcznikiem pt. "Równa szkoła - edukacja wolna od dyskryminacji. Poradnik dla nauczycielek i nauczycieli"


Warsztaty nt. Jak pracować z podręcznikiem "Równa szkoła - edukacja wolna od dyskryminacji. Poradnik dla nauczycielek i nauczycieli"?

17 kwietnia br., godz. 16:00Aula III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu, ul. Dubois 28

Zdajemy sobie sprawę, jak trudno jest uczyć młodzież; wiemy też, że jeszcze trudniej jest ją wychowywać.

Dwugodzinne warsztaty skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych zastosowaniem ww. poradnika podczas pracy z młodzieżą, nie tylko w szkole podczas zajęć wychowawczych, lekcji wiedzy o społeczeństwie czy zajęć z historii, ale także w pozaszkolnych formach edukacji i codziennym obcowaniu z młodymi ludźmi. Spotkanie poprowadzi Małgorzata Jonczy-Adamska, współautorka podręcznika.

Nasza publikacja, innowacyjna i pierwsza z tak silnym ukierunkowaniem na praktykę i warsztatowy charakter pracy z młodzieżą, podpowiada, jak podjąć próbę uwrażliwienia młodzieży na zakorzenione stereotypy, przeświadczenia i wzorce społeczne oraz wskazuje jak reagować, w szkole i poza nią, m.in. na wulgaryzmy, przemoc fizyczną i psychiczną, przejawy dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, pochodzenie.

Podręcznik został przygotowany i wydany przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej dzięki wsparciu Fundacji im. Friedricha Eberta. Powstaniu publikacji towarzyszyła myśl, że w związku z ograniczonym dostępem do kształcenia w zakresie tematyki genderowej, antyprzemocowej i antydyskryminacyjnej, zainteresowane osoby rzadko są w stanie podjąć studia lub uczestniczyć w działaniach służących podwyższeniu kwalifikacji w tej dziedzinie. Mamy zatem nadzieję, że spotkanie okaże się atrakcyjne i godne uwagi dla osób na co dzień związanych z edukacją młodych ludzi i chcących pogłębiać swoją wiedzę z ww. problematyki.

Wszystkie osoby zainteresowane spotkaniem serdecznie zapraszamy.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia o udziale w warsztatach. Zgłoszenia przyjmuje telefonicznie dr Marek Białokur, III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu, ul. Dubois 28, tel. 077 / 453-64-06.

Spotkania promocyjne w formie debaty planowane są również w innych miastach Polski (m.in. w Warszawie i Gdańsku), a 12 kwietnia br. w Katowicach, podczas Festiwalu dla Kobiet PROGRESSTERON, będzie okazja do wzięcia udział w warsztatach nt. metod pracy z podręcznikiem genderowym.« wsteczPARTNERZY


Śląska Strefa Gender


Fundacja im. Friedricha Eberta

 

Patronat medialny