Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionych"Rola społecznej odpowiedzialności biznesu w kreowaniu konkurencyjności regionu Górnego Śląska. Model CSR jako instrument skutecznego zarządzania regionalnego"


Z myślą o rozwoju regionu,
Z myślą o jego mieszkańcach,
Z myślą o odpowiedzialnym biznesie...

Polsko-niemiecka konferencja regionalna CSRegion nt. "Rola społecznej odpowiedzialności biznesu w kreowaniu konkurencyjności regionu Górnego Śląska. Model CSR jako instrument skutecznego zarządzania regionalnego", przygotowywana we współpracy z Fundacją im. Friedricha Eberta, Samorządem Miasta Gliwice, Regionalnym Centrum Biznesu i Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów, była kolejnym etapem realizacji międzyinstytucjonalnej i międzynarodowej inicjatywy Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej i jego partnerów pt. "Corporate Social Responsibility dla Górnego Śląska". Zasadniczym celem spotkania było propagowanie idei odpowiedzialnego biznesu w kontekście zarządzania regionem na rzecz wzrostu jego konkurencyjności, co w dalszej perspektywie ma doprowadzić do stworzenia sprzyjających warunków dla współpracy międzysektorowej, zrzeszającej przedstawicieli różnych grup interesariuszy z regionu Górnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców. Ponadto, konferencja stanowiła okazję do podsumowania rezultatów rocznego funkcjonowania ww. inicjatywy, "CSR dla Górnego Śląska", i była platformą wymiany opinii i sugestii nt. możliwych zmian i ulepszeń na przyszłe lata. W ramach przedsięwzięcia "CSR dla Górnego Śląska" zrealizowaliśmy szereg projektów, o których szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie www.csr-haus.pl. Nadmieniona strona stanowi jeden z elementów przedsięwzięcia, do którego należą także: rozmowa warsztatowa połączona z inauguracją inicjatywy (17 listopada 2006 roku), Śląska Akademia CSR (marzec-czerwiec 2007 roku), polsko-niemiecka Szkoła Letnia CSRegion (16-21 września 2007 roku) i, zamykająca tegoroczny cykl, konferencja regionalna CSRegion (20 listopada 2007).

Konferencja regionalna, adresowana do społeczności lokalnej oraz przedstawicielek/li wszystkich sektorów życia społeczno-gospodarczego, zgromadziła bardzo liczną grupę uczestniczek/ów, za co wszystkim przybyłym na spotkanie chcieliśmy serdecznie podziękować. Obecność środowisk akademickich, administracji samorządowej, organizacji pozarządowych i studenckich oraz przedstawicielek/li przedsiębiorstw i firm z regionu Górnego Śląska, sprawiła, że zadawane podczas spotkania pytania uwzględniały perspektywę różnych grup interesariuszy, wywołując wśród uczestniczek/ów wiele pytań i wątpliwości, a tym samym wskazując na wieloaspektowość idei odpowiedzialnego biznesu. Szczególną uwagę obecnych zwróciło wystąpienie Zygmunta Frankiewicza, Prezydenta Miasta Gliwice, który omawiał Górnośląski Związek Metropolitalny jako przykład pionierskiej metody zwiększania konkurencyjności regionu. Liczne zapytania i uwagi skierowane do Prezydenta Miasta Gliwice uświadomiły, jak istotną rolę mieszkanki/cy regiony przywiązują do powołania GZMu oraz naświetliły niektóre z obaw i nadziei związanych z jego funkcjonowaniem. Konferencja, a zwłaszcza otwarta dyskusja panelowa nt. "CSR w strategii przedsiębiorstw Górnego Śląska", wskazała także na potrzebę spotkań o interdyscyplinarnym i międzysektorowym charakterze, deklarowaną przez różne środowiska.

Mamy nadzieję, że konferencja była okazją do nawiązania kontaktów między ww. sektorami i zainicjowała między nimi swoisty dialog na płaszczyźnie społecznej. Liczymy, że kolejne edycje przedsięwzięć w 2008 roku poświęcone tematyce CSR spotkają się z równie dużym zainteresowaniem i, podobnie jak konferencja regionalna CSRegion, licznie zgromadzą przedstawicielki/li kluczowych dla rozwoju regionu środowisk.Poniżej znajdą Państwo Magazyn "Strefa" wydawany przez Katowicką Specjalna Strefę Ekonomiczną S.A., zawierający opis naszych projektów, które, mamy nadzieję, będą stanowić inspirację dla firm zainteresowanych implementacją idei CSR w codzienną działalność.

W razie pytań odnośnie zakończonych projektów do dyspozycji pozostaje asystentka projektu, p. Iwona Ignasiak, e -mail: mlodziez@haus.pl, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. Rybnicka 27, 44-100 Gliwice, tel. (32) 232 49 02 wew. 120, fax. (32) 232 49 01.

 

Partnerzy projektu:


Fundacja im. Friedricha Eberta


Samorząd Miasta Gliwice

 


Regionalne Centrum Biznesu


Śląski Związek Gmin i Powiatów

 

Patron medialny:


Europerspektywy


Radio Plus


Nowiny Gliwickie

 

 « wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej