Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionych"Równa szkoła - edukacja wolna od dyskryminacji. Poradnik dla nauczycielek i nauczycieli"


Spotkanie promujące pierwszą w Polsce publikację genderową pt. "Równa szkoła - edukacja wolna od dyskryminacji. Poradnik dla nauczycielek i nauczycieli"

13 marca br., Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

Przewidziana w ramach akcji promocyjnej dwugodzinna debata nt. edukacji na rzecz równości pt. "Edukacja przeciw dyskryminacji - edukacja na rzecz równości. Czy jest możliwa w polskiej szkole? była okazją do spotkania ze współautorką publikacji, a jednocześnie moderatorką debaty, Małgorzatą Jonczy-Adamską. Wśród zaproszonych uczestniczek/ów ww. debaty, a zarazem działaczek/czy na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, znalazły/li się: dr Elżbieta Górnikowska-Zwolak z Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, dr Daniela Dzienniak-Pulina z Uniwersytetu Śląskiego, Ewa Kustwan-Mróz, reprezentująca Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny METIS i Rafał Majka z Akademii Techniczno-Humanistycznej. Oprócz wypowiedzi panelistek i panelisty nt. prób i szans powodzenia włączania problematyki socjalizacji płci do programów nauczania, zaproszeni goście odpowiadali na pytania uczestniczek/ów dyskusji, głównie dotyczących możliwości zmian w systemie edukacji, które uwzględniałyby perspektywę genderową.

Po debacie odbyły się dwugodzinne warsztaty nt. metod pracy z podręcznikiem dla osób zainteresowanych zastosowaniem ww. poradnika w praktyce. Warsztaty poprowadziła Małgorzata Jonczy-Adamska, która na przykładzie kilku ćwiczeń zaczerpniętych z podręcznika, wskazała, na co warto zwrócić uwagę prowadząc zajęcia w oparciu o wskazówki w nim zawarte.

Mamy nadzieję, że spotkanie okazało się cenne dla przybyłych na nie nauczycielek/li, pedagożek/ów szkolnych czy reprezentantek/ów placówek doszkalających kadrę nauczycielską. Zależało nam, by w związku z ograniczonym dostępem do kształcenia w zakresie tematyki genderowej, antydyskryminacyjnej i antyprzemocowej zainteresowanym osoby stworzyć możliwość podniesienia kwalifikacji w tej dziedzinie.

Ponadto, 12 marca br. w Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum odbyło się spotkanie z autorką podręcznika, Ewą Majewską, i współautorką - Anną Wołosik, zorganizowane w ramach popularyzacji publikacji dla kadry nauczycielskiej i studentek/ów Collegium.

Na kolejne spotkanie z publikacją Domu zapraszamy już 12 kwietnia br. w Katowicach, podczas Festiwalu dla Kobiet PROGRESSTERON, kiedy to będzie okazja do wzięcia udziału w warsztatach nt. metod pracy z podręcznikiem genderowym.

Podobne spotkania promocyjne w formie debaty planowane są również w innych miastach Polski (m.in. w Warszawie i Krakowie).

Więcej informacji o podręczniku na stronie

W razie pytań odnośnie zakończonego spotkania i promocji podręcznika do dyspozycji pozostaje menedżerka projektu, p. Iwona Ignasiak, tel. 032 232 49 02, e-mail: mlodziez@haus.pl.

 « wsteczPARTNERZY


Śląska Strefa Gender


Fundacja im. Friedricha Eberta

 

Patronat medialny