Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychWarsztaty oraz wycieczki krajoznawcze szlakiem dawnej polsko-niemieckiej granicy na Górnym Śląsku.


Wystawa Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej pt. Na granicy. Rzecz o czasach, ludziach i miejscach oraz cykl wycieczek krajoznawczych szlakiem dawnej polsko-niemieckiej granicy na Górnym Śląsku spotkały się z Państwa ogromnym zainteresowaniem. Na wystawie, a także wycieczkach gościliśmy do tej pory przed wszystkim nauczycieli i młodzież; zgłoszeń było tak wiele, że po raz kolejny (specjalnie dla nauczycieli i uczniów) przygotowaliśmy propozycję

warsztatówpołączonych z wycieczkami szlakiem dawnej polsko-niemieckiej granicy.

Warsztaty przygotowane w kontekście wystawy Domu Na granicy. Rzecz o czasach, ludziach i miejscach poświęcone będą zarówno podróży wzdłuż granicy wytyczonej w latach 20. XX wielu (omówieniu historycznego kontekstu), jak i podjęciu tematu tożsamości górnośląskiej czy tolerancji w odniesieniu do złożonej wielokulturowości regionu. Dla nauczycieli będzie to także szczególna okazja do poznania i przygotowania koncepcji do dalszej pracy z tematem. Ponadto nauczyciele, którzy wezmą udział warsztatach 7 kwietnia zostaną zaproszeni do współprowadzenia (pod okiem trenerki) zajęć dla uczniów podczas spotkania 8 kwietnia.

Warsztaty poprowadzi profesjonalna trenerka, Magdalena Mazik-Gorzelańczyk (prezes Fundacji Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego we Wrocławiu, wieloletnia trenerka w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Mikuszewie, specjalistka w tematyce polsko-niemieckich wymian młodzieży). Warsztaty odbędą się w dwóch częściach: 7 kwietnia zapraszamy nauczycieli, zaś 8 kwietnia zapraszamy uczniów. Warsztaty poprzedzi blisko dwugodzinna wycieczka szlakiem dawnej granicy polsko-niemieckiej na Górnym Śląsku.

  • 7 kwietnia br., godzina 8.45 (początek wycieczki); godzina 11.15 (początek warsztatów dla nauczycieli);
  • 8 kwietnia br., godzina 8.45 (początek wycieczki); godzina 11.15 (początek warsztatów dla uczniów).

Osoby zainteresowane prosimy koniecznie o kontakt telefoniczny!

Trasa wycieczki z kolei prowadzić będzie przez dawne przygraniczne miejscowości, które w latach 1922-1939 należały do niemieckiej części Górnego Śląska (Gliwice, Zabrze, Zaborze, Biskupice) oraz do części polskiej (Przyszowice, Kończyce, Ruda, Rudzka Kuźnica). W czasie tej krótkiej podróży przekroczymy aż dziesięć razy granicę, która w międzywojniu dzieliła nasz region. Po drodze zaplanowanych jest kilka przystanków w miejscach szczególnie kuriozalnego wytyczenia owej granicy. Spróbujemy sobie wyobrazić, jak brama kopalni mogła funkcjonować jako przejście graniczne, a ogrodzenie zakładu jako granica państwowa, zobaczymy też miejsca kursowania eksterytorialnego tramwaju oraz zwiedzimy przydomowy ogródek, w którym do dziś stoi kamień graniczny z wyrytymi literkami "D" i "P". Podczas wycieczki dowiemy się także m.in. w jaki sposób i jakie towary szmuglowano na ówczesnym polsko-niemieckim pograniczu. Poprzez wycieczki chcemy przybliżyć młodzieży ten prawie całkowicie zapomniany rozdział historii górnośląskiej, kiedy to zrośnięty od stuleci, wielokulturowy region przez 17 lat musiał funkcjonować w ramach dwóch organizmów państwowych. Zapraszając na wycieczki chcemy pokazać przede wszystkim codzienność ówczesnych mieszkańców żyjących po obu stronach granicy. Uczestnictwo w wycieczce będzie swoistą podróżą w czasie - przeniesiemy się w lata 20. i 30. po to, aby wyobrazić sobie, co taki podział regionu mógł także na co dzień oznaczać dla żyjących wówczas Górnoślązaków. Z pewnością granica była dla nich początkowo czymś tak samo niewyobrażalnym, jak byłaby ona dla nas, żyjących tu w początkach XXI wieku. Równocześnie chcemy zwrócić uwagę na pozytywny wpływ integracji europejskiej i stopniowy zanik znaczenia granic państwowych, a także swobodę podróżowania w ramach UE.Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w szczególny sposób chce popularyzować kwestie dotyczące dialogu polsko-niemieckiego oraz dialogu międzykulturowego jako takiego. Bardzo ważnymi odbiorcami takich projektów jest właśnie młodzież szkolna oraz nauczyciele - historii, wiedzy o społeczeństwie, języka niemieckiego, ale także wychowawcy i dyrektorowie szkół. To oni poprzez swój codzienny kontakt z młodzieżą mogą wypracowywać i kształtować w młodych ludziach postawy otwartości i tolerancji dla przedstawicieli różnych narodowości i kultur. Dlatego po powrocie do Gliwic odbędą się kilkugodzinne warsztaty dla uczestników projektu.

Ilość miejsc jest ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.Osoby zainteresowane prosimy koniecznie o kontakt telefoniczny!Kontakt: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Dział Programów Kulturalnych: E. Więcek, K. Sekuła, K. Zawada. Szczegółowe informacje: Ksymena Zawada, menedżerka projektu, tel. 032/ 232 49 02 wew. 224. fax: 032/ 232 49 01; e-mail: ksymena.zawada@haus.pl

 

 

 « wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej