Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionych"Edukacja mniejszości narodowych i etnicznych w III RP"


Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej organizuje w terminie 14-15 grudnia 2005 r. konferencję nt.: "Edukacja mniejszości narodowych i etnicznych w III RP". Konferencja odbędzie się na Zamku w Kamieniu Śląskim, ul. Parkowa 1a.

Celem konferencji jest dyskusja nad funkcjonalnością modelu edukacji mniejszości narodowych i etnicznych. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych żyjących w Polsce: białoruskiej, kaszubskiej, litewskiej, niemieckiej, romskiej, słowackiej i ukraińskiej. W pierwszym dniu konferencji uczestnicy będą dyskutować nad sposobami rozwiązania problemów, które przeszkadzają w poprawnym rozwoju edukacji mniejszościowej. Przedstawiona zostanie polityka państwa polskiego w tym zakresie, a następnie omówione zostaną kolejno programy edukacyjne poszczególnych mniejszości oraz problemy związane z ich realizacją.

W drugim dniu uczestnicy, podzieleni na 4 zespoły robocze, podejmą próbę udoskonalenia istniejącego modelu edukacji mniejszości. Tematyka warsztatów dotyczyć będzie kształcenia nauczycieli języków mniejszości, zarządzania i finansowania oświaty mniejszości, systemu oceniania nauczycieli języków mniejszości oraz treści nauczania języków mniejszościowych jako języków ojczystych.

 

program« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej