Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionych"Media mniejszościowe w Polsce - coś więcej aniżeli media z pogranicza. Społeczna, polityczna oraz gospodarcza rola mediów mniejszości narodowych i etnicznych"


Instytut Stosunków Zagranicznych (ifa) oraz Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zapraszają do udziału w dyskusji panelowej nt.: "Media mniejszościowe w Polsce - coś więcej aniżeli media z pogranicza. Społeczna, polityczna oraz gospodarcza rola mediów mniejszości narodowych i etnicznych", która odbędzie się 23 lutego br. na Zamku w Kamieniu Śląskim.

Myśl przewodnią przyświecającą dyskusji panelowej stanowi zmiana spojrzenia na media mniejszościowe, która pozwoliłaby postrzegać je nie jako media z pogranicza, ale jako media pełniące ważne funkcje w społeczeństwie.

Merytoryczne punkty dyskusji tworzą następujące tematy:
- rola mediów mniejszościowych w procesie integracji oraz budowania tożsamości
- wpływ mediów na kształtowanie społeczeństwa wielokulturowego w Polsce

- konkurencyjność oraz wartość rynkowa mediów mniejszościowych.

Powyższe punkty zostaną przedstawione przez następujące osoby:


dr Adrianna Paroń-Kuś
Wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu

Piotr Tyma
Prezes Związku Ukraińców w Polsce oraz dziennikarz


prof. Horst Pöttker               

Profesor Instytutu Dziennikarstwa na Uniwersytecie Dortmundzkim oraz Wiedeńskim


Ulrike Butmaloiu
                 
Pracownik Naukowy Kolegium Dziennikarstwa Uniwersytetu w Berlinie oraz dziennikarka

Moderacja: Adam Krzemiński, dziennikarz oraz publicysta tygodnika "Polityka".

Po zakończeniu dyskusji został zaplanowany czas na prezentację mediów poszczególnych mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, mającą na celu przybliżenie uczestnikom krajobrazu mediów mniejszościowych oraz nawiązanie kontaktów pomiędzy jej przedstawicielami.

Opłaty za uczestnictwo:

  • Dla uczestników nocujących - 40 zł (opłata obejmuje nocleg, kolację w dniu 22.02.2008 r. oraz śniadanie i obiad w dniu 23.02.2008 r.)
  • Dla uczestników nie nocujących - 20 zł (opłata obejmuje wyżywienie w dniu 23.02.2008 r.) - przyjazd do godz. 10.00
  • Koszty podróży ponoszą uczestnicy. W przypadku kosztów podróży powyżej 50 zł istnieje możliwość częściowego dofinansowania przez Instytut Stosunków Zagranicznych (ifa). Koszty te mogą zostać zwrócone na życzenie uczestników, wyrażone w momencie zgłoszenia swojego uczestnictwa. Podstawę wypłaty części kosztów podróży stanowi bilet kolejowy II klasy. W przypadku dojazdu samochodem obowiązuje stawka 0,65 zł/km.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 lutego 2008 r. 
 

 Karta potwierdzenia uczestnictwa

 Program

  

Kontakt oraz bliższe informacje:

Alexandra Kessler
Instytut Stosunków Zagranicznych
Koordynator ds. Mediów
ul. Szpitalna 17a, I. piętro
45-010 Opole

ifakessler@web.de
tel.: 0048 77 44 11 009
faks: 0048 77 44 11 009

 

Aldona Stahlberger
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
Menadżer Projektów
ul. 1 Maja 13/2 45-068 Opole

aldona.stahlberger@haus.pl

tel.: 0048 77 402 51 05
faks: 0048 77 402 51 15« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej