Logo DWPN 1%

Szkolne Kluby Europejskie - Akcja: aktywizacja
Dodaj do ulubionych"Szkolne Kluby Europejskie - Akcja: aktywizacja!"Spotkania i warsztaty dla młodzieży i opiekunek/ów SKEkwiecień - grudzień 2007

Projekt "Szkolne Kluby Europejskie - Akcja: aktywizacja!" miał formę cyklu warsztatów kształtujących umiejętności przydatne w działalności klubu europejskiego. Tematyka warsztatów obejmowała: promowanie aktywnych postaw wśród młodzieży, podstawy przygotowania i realizacji projektu, budowanie pozytywnego wizerunku klubu, tworzenie i opiekę nad stroną internetową oraz warsztat dziennikarski.

Oprócz młodzieży do udziału w projekcie zaprosiliśmy także nauczycielki/i i opiekunki/ów SKE, dla których przygotowaliśmy trzy bloki warsztatowe dotyczące atrakcyjnych metod aktywizacji młodzieży, edukacji obywatelskiej oraz zarządzania projektem wymiany młodzieżowej.

Łącznie na projekt "Szkolne Kluby Europejskie - Akcja: aktywizacja!" złożyło się 5 warsztatów dla młodzieży z zakresu kształtowania umiejętności przydatnych w działalności klubu europejskiego, 3 warsztaty dla nauczycielek/li oraz 2 spotkania tematyczne.

Wykaz spotkań i warsztatów SKE

Zwieńczeniem projektu "Szkolne Kluby Europejskie - Akcja: Aktywizacja!" będzie powstanie serwisu www.forumske.pl, internetowej platformy dla wymiany wiedzy, doświadczeń, pomysłów i kontaktów pomiędzy młodzieżą aktywnie działającą w szkolnych klubach z województw śląskiego i opolskiego. Co ważne, strona ta będzie w dużej mierze zaprojektowana przez członkinie i członków SKE. Pierwsze pomysły i szkice to efekt warsztatów z zakresu budowania stron internetowych, przeprowadzonych 9 października br. Osoby zainteresowane współtworzeniem i opieką nad serwisem www.forumske.pl prosimy o kontakt z Marzeną Karch, menedżerką projektu, tel. 032 2324902 wew. 114, e-mail: marzena.karch@haus.pl

 

Patronat honorowy nad projektem objął prof. dr hab. Jerzy Buzek, Poseł do Parlamentu Europejskiego, były Premier RP

 « wsteczPARTNERZY
Młodzieżowe Centrum Edukacji Europejskiej

Projekt wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej
Gefördert aus Mitteln der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit

Patroni medialni:

Dwutygodnik Cogito

Radio Plus