Logo DWPN 1%

Ósmy cykl debat oksfordzkich
Dodaj do ulubionychDebaty oksfordzkie dla młodzieży

Centrum Europejskie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej i Forum Szkolnych Klubów Europejskich dziękują wszystkim uczestniczkom i uczestnikom za udział w organizowanym już po raz ósmy cyklu debat oksfordzkich dla młodzieży z województw śląskiego i opolskiego.

Celem debat oksfordzkich jest umożliwienie młodym ludziom aktywnego działania na rzecz wspierania idei zjednoczenia europejskiego, pracy nad budowaniem własnych postaw obywatelskich oraz zaangażowania w kwestie przyszłości Unii Europejskiej.

Istotnym elementem tegorocznych debat była refleksja nad bieżącymi wydarzeniami społeczno-politycznymi w Niemczech, Polsce oraz Unii Europejskiej, w tym m. in. niemiecka prezydencja w Unii Europejskiej, rozszerzenie UE o Rumunię i Bułgarię, 50-lecie podpisania Traktatów Rzymskich.

W związku z dużym zainteresowaniem projektem, szkoły wyrażające chęć przeprowadzenia debat oksfordzkich w przyszłym roku uprzejmie prosimy o kontakt z p. Marzeną Karch, tel.: (032) 232 49 02, fax: (032) 232 49 01, e-mail: marzena.karch@haus.pl Zachęcamy młodzież do aktywnego udziału w przygotowaniach debaty, przedstawienia swoich propozycji tematów oraz gości, z którymi chciałaby się spotkać. Na zgłoszenia czekamy do 1 lutego 2008 roku.

Kalendarz spotkań zrealizowanych w ramach ósmego cyklu debat oksfordzkich przedstawia się następująco:

20 marca (wtorek), miejsce: VIII LO im. Marii Skłodowskiej Curie w Katowicach, ul. 3-go Maja 42Prawa mniejszości narodowych w Unii Europejskiej na przykładzie mniejszości niemieckiej w Polsce. Czy prawa mniejszości narodowych w Polsce powinny być większe?

31 marca (sobota), miejsce: DWPN, godz. 11.00 - 13.00Czy prezydencja Niemiec w Unii Europejskiej polepszy stosunki polsko-niemieckie?

21 kwietnia (sobota), miejsce: DWPN, godz. 11.00 - 13.00Czy program "Zero tolerancji dla przemocy w szkole" to właściwy sposób na kształtowanie postaw młodzieży w kontekście wartości UE?

19 maja (sobota), miejsce: DWPN, godz. 11.00 - 13.00Czy wartości i cele, które przyświecały utworzeniu EWG w 1957 roku, są nadal ważne dla przyszłości Unii Europejskiej?

16 czerwca (sobota), miejsce: Gimnazjum nr 8 im. S. Ligonia w Rudzie Śląskiej, ul. Ks. Lexa 14Czy włączenie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej zmieni pozycję i znaczenie Polski w Unii Europejskiej?

10 grudnia (poniedziałek), V Liceum Ogólnokształcące w Gliwicach, ul. Górnych Wałów 29Czy po wyborach powinna się zmienić polityka polskiego rządu w ramach Unii Europejskiej?

Mamy nadzieję, że dzięki poruszanej tematyce i aktywnym uczestnictwie w spotkaniach dyskusyjnych młodzież będzie świadomie obserwować procesy zachodzące w jednoczącej się Europie, a w przyszłości aktywnie partycypować w kształtowaniu jej przyszłości.« wsteczPARTNERZY

Projekt wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej
Gefördert aus Mitteln der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit