Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychJęzyk niemiecki jako pomocniczy język urzędowy w gminach i powiatach województwa opolskiego


Uchwalenie dnia 6 stycznia 2005 r., Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym zakończyło ważny etap dyskusji o sposobie regulacji i ochrony praw należących do tych społeczności, która rozpoczęła się w Polsce po 1989 r.

Dwuletni okres funkcjonowania Ustawy pokazuje, że wprowadzenie w życie ustawowych regulacji, jest trudne, tak ze względów społecznych, jak i politycznych. Wcielenie przepisów Ustawy wymaga czasu, przygotowawczej pracy edukacyjnej, pozytywnego nastawienie opinii publicznej, zarówno na poziomie krajowym, jak na poziomie lokalnym. Konieczne jest permanentne uświadamianie, iż oficjalna obecność języka mniejszości w urzędach i szkołach nie spowoduje regresu języka, kultury i tożsamości polskiej na terenach zamieszkanych przez grupy mniejszości narodowych i etnicznych.

Szczególne emocje budzą rozwiązania dotyczące dwujęzyczności polsko-niemieckiej na Górnym Śląsku. Dla mniejszości niemieckiej ich wprowadzenie jest szczególnie ważne, stanowić ono będzie potwierdzenie wielokulturowej historii tego regionu. Rolą mniejszość niemieckiej powinno być uświadamianie opinii publicznej, iż dwujęzyczne tablice oraz wprowadzenie języka niemieckiego jako pomocniczego języka urzędowego znacząco wzbogaci tożsamość regionu.

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz z Instytutem Goethego w Krakowie w listopadzie i grudniu 2007 r. zrealizował cykl seminariów: "Język niemiecki jako pomocniczy język urzędowy w gminach i powiatach województwa opolskiego".

Celem naszego projektu było zaznajomienie wybranej grupy polityków samorządowych z terenów, na których mieszka mniejszość niemiecka, z możliwością wprowadzania w życie zapisów Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Szczególnie istotny dla polityki komunalnej jest zapis Ustawy o stosowaniu języka mniejszości jako języka pomocniczego w urzędach. Wprowadzenie wyżej wymienionego zapisu jest wielkim wyzwaniem dla polityków samorządowych województwa opolskiego, bowiem jego sprawne urzeczywistnienie stawia nowe wyzwania: przede wszystkim językowe, ale również finansowe.

Na całość projektu składało się sześć dwudniowych spotkań szkoleniowych, których sednem były wykłady z zakresu kulturalnej i językowej różnorodności na Górnym Śląsku oraz nauka specjalistycznego języka niemieckiego.« wsteczKONTAKT
Beata Woźniak,

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej,

ul. 1 Maja 13/2, Opole,

tel.: (077) 40 25 105,

e-mail: beata.wozniak@haus.pl

PARTNERZY

Współorganizator:

 

Partnerzy:


Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce


Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

 

Projekt współfinansowany ze środków zwrotnych Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych, pochodzących z wcześniejszych dotacji Rządu Republiki Federalnej Niemiec.