Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionych"Górny Śląsk / Oberschlesien - europejski region o integrującej kulturze pamięci? Między budową europejskiego modelu a narodową polityką historyczną"


W dniach 15-16 listopada 2007 r. w gliwickiej siedzibie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej odbyła się polsko-niemiecka konferencja na temat: "Górny Śląsk / Oberschlesien - europejski region o integrującej kulturze pamięci? Między budową europejskiego modelu a narodową polityką historyczną". Znaczenie oraz siła historycznych i stereotypowych sposobów postrzegania była przedmiotem dyskusji polskich i niemieckich historyków w ramach tejże konferencji organizowanej przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, we współpracy z polskim biurem Fundacji Konrada Adenauera oraz Instytutem Historii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Na Górnym Śląsku - regionie, gdzie przenika się wiele kultur, na każdym kroku widoczne są zarówno pozytywne jak i negatywne ślady niemieckiej historii i kultury. I choć Górny Śląsk znajduje się od 1945 niemal w sercu Polski, to jednak jest to wciąż region, w którym skutki wcześniejszego położenia przy granicy do dziś są odczuwalne. Tutejsi ludzie czują europejską łączność duchową i polityczną. Ci sami jednak ludzie różnie definiują swoją tożsamość - choć stanowią oni część lojalnych obywateli Polski i reprezentują niemal wyłącznie jedną religię - czują się oni Polakami, Niemcami lub nazywają siebie Górnoślązakami.

Na Górnym Śląsku to, co wspólne, stanowi ledwie zauważalną codzienność. Natomiast wyjątkowo widoczne są najczęściej nieznaczne różnice, w szczególności, gdy w demokratycznym państwie znaczenia nabierają prawa indywidualne. Podobnie jak potrzeba pełnego zrozumienia współistnienia, rozwija się tutaj dążenie do odgraniczania i podkreślania własnej tożsamości.

Jednym z celów konferencji było odniesienie aksjomatów niemieckiej i polskiej kultury pamięci do ich znaczenia dla Górnego Śląska jako tradycyjnego terenu pogranicza i do dziś regionu o charakterze wieloetnicznym, a także zbadanie współczesnych modeli górnośląskich tożsamości - m.in. ich polskiego czy też niemieckiego rodowodu. Obok dyskursu naukowego odbyła się także rozmowa ze świadkami wydarzeń oraz przedstawicielami różnych środowisk zainteresowanych tematem.

KONTAKT: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Dział Programów Kulturalnych: E. Więcek, K. Sekuła, K. Zawada. Szczegółowe informacje: Katarzyna Sekuła, menedżerka projektu, tel. 032 232 49 02 wew. 105, fax: 032 232 49 01, e-mail: katarzyna.sekula@haus.pl

 

 

Współorganizator:

 


Wydziału Nauk Społecznych UŚ« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej