Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychKsiążka nt. europejskiej historii Górnego Śląska


Ostatnie spotkanie koordynatorów ze strony polskiej, niemieckiej i czeskiej w ramach projektu przygotowania i wydania książki nt. europejskiej historii Górnego Śląska

13 i 14 grudnia br. w gliwickiej siedzibie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej odbędzie się ostatnie spotkanie koordynatorów projektu przygotowania i wydania książki nt. europejskiej historii Górnego Śląska. Druk książki planowany jest na rok 2008.

Celem spotkania jest omówienie aktualnego stanu projektu publikacji, a przede wszystkim ustalenie ostatecznych szczegółów merytorycznych przed oddaniem książki do druku. Koordynatorzy projektu - prof. Ryszard Kaczmarek, prof. Joachim Bahlcke, dr Dan Gawrecki, wybitni historycy z Polski, Niemiec i Czech - zajmą się ostatecznym kształtem redakcji tekstów i kwestiami stricte technicznymi, związanymi z wydaniem publikacji. Organizatorem spotkania jest Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej przy finansowym wsparciu Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy.

Projekt opracowania i wydania książki dot. europejskiej historii Górnego Śląska z udziałem polsko-niemiecko-czeskiej grupy historyków to jeden z priorytetowych projektów Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej. Celem przygotowywanej publikacji pt. "Historia i kultura Górnego Śląska od średniowiecza do końca XX wieku. Region w centrum Europy", nad którą prace trwają od ok. 3 lat, jest opracowanie i wydanie pierwszej książki będącej syntezą popularno-naukową historii i kultury Górnego Śląska, która byłaby pozycją stanowiącą pomoc w ramach zajęć ze ścieżki międzyprzedmiotowej z zakresu edukacji regionalnej Górnego Śląska w kontekście przełamywania meandrów historii regionalnej. W książce wyeksponowane będą wszystkie elementy dziedzictwa regionu (kultura, nauka, gospodarka, polityka, religia, architektura), także będące elementem dziedzictwa niemieckiego i czesko-morawskiego, które w ostatnich dziesięcioleciach były, z przyczyn propagandowych, pomijane bądź też fałszowane. Tym samym powstanie pierwsza książka dot. europejskiej historii regionu, której autorami będą naukowcy z Polski, Niemiec i Czech. Ostatecznym celem projektu jest szczególnie próba zmiany wciąż negatywnego postrzegania wielokulturowego, w tym także niemieckiego dziedzictwa Górnego Śląska, co powinno się przyczynić do wzmocnienia poczucia tożsamości regionalnej i jej dowartościowania w imię owocnej współpracy polsko-niemieckiej.« wsteczKONTAKT
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Dział Programów
Kulturalnych:

Elżbieta Więcek, Katarzyna Sekuła, Ksymena Zawada.

tel. 32/ 232 49 02 wew. 112,

fax: 32/ 232 49 01;

e-mail: elzbieta.wiecek@haus.pl

PARTNERZY


Projekt wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej
Gefördert aus Mitteln der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit