Logo DWPN 1%

X edycji Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej
Dodaj do ulubionych17 grudnia br. odbędą się śląskie zawody okręgowe w ramach X edycji Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej jako Instytucja Wspierająca projekt ufundował nagrody dla Laureatów tych zawodów.

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2005/2006 rozpoczęła się X edycja Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej. Olimpiada jest konkursem skierowanym do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Duże zainteresowanie młodzieży tematyką unijną sprawiło, iż już od IV edycji Olimpiada ma zasięg ogólnopolski. W poprzedniej edycji udział w Konkursie wzięło blisko 23 tysiące uczniów z ponad 1300 szkół z całej Polski. Zagadnienia, z którymi muszą zapoznać się uczniowie biorący udział w Olimpiadzie, są bardzo rozległe. Młodzież jednak wykazuje się co roku dużą wiedzą z problematyki integracji europejskiej. Celem Organizatorów jest jeszcze większe rozpropagowanie tych zagadnień wśród uczniów.

Jubileuszowa X edycja Olimpiady odbędzie się, podobnie jak w latach ubiegłych, w trójstopniowej formie:

  • zawody szkolne - 4 listopada 2005 roku. Etap ten odbędzie się we wszystkich szkołach, które do 14 października (decyduje data stempla pocztowego) prześlą swoje zgłoszenia do odpowiednich Komitetów Okręgowych,
  • zawody okręgowe - 17 grudnia 2005 roku. Odbędzie się równolegle we wszystkich miastach wojewódzkich,
  • na finale natomiast spotka się stu najlepszych zawodników z całej Polski. Jak co roku odbędzie się on w Szczecinie od 24 do 26 marca 2006 roku. Laureaci zostaną uhonorowani możliwością wyboru uczelni wyższej z pominięciem procesu rekrutacyjnego, a także otrzymają cenne nagrody rzeczowe.

Zakres programowy Olimpiady obejmuje wszystkie te dziedziny wiedzy, które bezpośrednio dotyczą historii, struktury i funkcjonowania Unii Europejskiej. Olimpiada umożliwia młodym ludziom spojrzenie w szerszej perspektywie zarówno na lokalne, jak i ogólnopaństwowe problemy Polski, związane z członkostwem w Unii Europejskiej oraz adaptacją polskiego społeczeństwa do nowych warunków społeczno-gospodarczych. Ambicją organizatorów Olimpiady jest przełamywanie stereotypów oraz unaocznianie dylematów polskiego rządu i społeczeństwa wiążących się z wizją miejsca, które Polsce przynależy na mapie zjednoczonej Europy.

Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej oprócz zagadnień niezmiennych posiada również temat specjalny - co roku inny. Tym razem jest to OCHRONA ŚRODOWISKA . Temat ten ma na celu podniesienie świadomości młodzieży w zakresie aktywnego udziału w procesie podejmowania decyzji środowiskowych. Organizatorzy chcą przybliżyć uczniom, poprzez poszczególne pytania konkursowe, sposób postępowania przyjęty już w Unii Europejskiej, a dotyczący np.: segregacji odpadów, odzysku surowców, czy też zachowań proekologicznych. Będą mieli oni również okazję na zapoznanie się z całym spektrum zadań, jakie państwa członkowskie UE stawiają sobie w zakresie ochrony środowiska.

W województwie śląskim Komitet Okręgowy mieści się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 Katowicach, ul. Sienkiewicza 74. Rolę Przewodniczącego Komitetu Okręgowego pełni Pan Jan Ponczek. Współorganizatorem w regionie jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, sponsorem regionalnym jest Szkoła Języków Obcych PROFI-LINGUA. Instytucją Wspierającą jest Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej.

 

Sponsorem Głównym jest PKO Bank Polski .

Ogólnopolski patronat medialny nad X edycją Olimpiady objął dziennik "Rzeczpospolita", portal internetowy INTERIA.PL, a także telewizja TVP3.

Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych uczniów do udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Unii Europejskiej. Bliższe informacje na temat Zawodów można uzyskać w biurze Komitetu Organizacyjnego (tel./fax 091 444-11-40, info@owoue.interia.pl ), a także na stronie internetowej www.owoue.interia.pl lub u Przewodniczących Komitetów Okręgowych.« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej