Logo DWPN 1%

"CZYM SĄ PRAWA CZŁOWIEKA?"- cykl seminariów
Dodaj do ulubionychOd połowy września rozpoczynamy w Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej cykl seminariów poświęconych tematyce praw człowieka, adresowany do młodzieży i studentek/studentów z naszego regionu. Partnerem merytorycznym projektu jest Stowarzyszenie Amnesty International.

Celem projektu jest przekazanie podstawowej wiedzy o prawach człowieka, najważniejszych historycznych dokumentach, a także instytucjach i organizacjach międzynarodowych, które stoją na ich straży. Przedstawiona zostanie również sytuacja grup społecznych objętych szczególną ochroną: kobiet, dzieci, uchodźców, pacjentów, więźniów oraz mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych, rasowych, seksualnych.

W seminariach weźmie udział grupa uczniów szkół średnich i studentów, którzy m.in. będą pracować w grupach roboczych, aby przygotować wspólne projekty poświęcone prawom człowieka w wybranym zakresie - programy krótkich szkoleń, warsztatów, regionalne akcje informacyjne. Każde spotkanie złożone będzie z wykładów, warsztatów i pokazów filmów udostępnionych przez Helsińską Fundację Praw Człowieka.

Terminy spotkań:

17 września
Historia i teoria praw człowieka, warsztaty dot. godności i tolerancji

8 października
Filozofia praw człowieka i zagadnienia kontrowersyjne

29 października
Prawa kobiet, prawa dziecka, uprawnienia policji wobec obywatela

5 listopada
Dyskusje nad trzecią i czwartą generacją praw człowieka, warsztaty: prawa człowieka jako news

26 listopada
Prawa mniejszości, prawa uchodźców

10 grudnia
Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Seminarium podsumowujące projekt z udziałem Alana
Strettona, Konsula Honorowego Wielkiej Brytanii
Maraton Pisania Listów
Amnesty International (24 h)« wsteczKONTAKT
Małgorzata Jonczy oraz Magdalena Macioła,

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej,

ul. Rybnicka 27, 41-100 Gliwice,

tel. (32) 232 49 02, fax. (32) 232 49 01,

e-mail: mlodziez@haus.pl