Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychZapraszamy na Polsko – Niemiecko – Francusko – Ukraińskie szkolenie dla animatorów międzykulturowych spotkań młodzieży!


Zapraszamy wszystkich otwartych na inne kultury i nowe doświadczenia, interesujących się zagadnieniami edukacji międzykulturowej, rozwijaniem społeczeństwa demokratycznego oraz szukających możliwości zarobkowania w ramach projektów wymiany międzynarodowej.

 

Szkolenie składa się z czterech modułów teoretycznych i jednego modułu praktycznego.

 

Moduł 1:         12-16.02.2016            w Niemczech (Görlitz)

Moduł 2:         17-21.02.2016            we Francji (Mittelwihr)

Moduł 3:         Jesienią                      w Polsce (Gliwice)

Moduł 4:         Jesienią                      na Ukrainie (Kijów) lub w Polsce

 

Adresatami oferty są młodzi ludzie obecnie zaangażowani lub chcący zająć się  organizowaniem i prowadzeniem międzykulturowych spotkań młodzieży. Zapraszamy osoby pełnoletnie.

 

Umiejętności metodyczne i wiedza zdobyta w trakcie szkolenia umożliwią Wam koordynowanie spotkań młodzieży z grupami pochodzącymi z różnych kręgów kulturowych, a uzyskany certyfikat będzie potwierdzeniem kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności w charakterze  animatora międzykulturowych spotkań młodzieży.

 

Cykl oferowanych modułów szkoleniowych zakończy się tygodniową praktyką w ramach jednego z projektów EUROPA-DIREKT, bądź projektów pozostałych parterów!

 

Certyfikat DFJW

Szkolenie odpowiada standardom umożliwiającym przyznanie jego absolwentom certyfikatu dla animatorów międzykulturowych spotkań młodzieży. Uzyskany certyfikat umożliwia podjęcie pracy w roli animatora w ramach projektów organizowanych przez Europa-Direkt bądź inne podmioty działające w dziedzinie edukacji nieformalnej / projektów międzykulturowych.

W ramach szkolenia omawiane będą m.in. następujące zagadnienia:

 

 • Wprowadzenie do tematyki i metodyki edukacji międzykulturowej podczas bilateralnych oraz trilateralnych spotkań młodzieży
 • Rola różnych płaszczyzn komunikacyjnych oraz formy komunikacji niewerbalnej
 • Warsztaty metodyczne z zakresu: inicjowania spotkania i poznawania się uczestników, animacji językowej i dynamiki grupy, pedagogiki przeżyć, poznawania otoczenia,  rozwiązywania konfliktów oraz rozwijania świadomości demokratycznej.
 • Aspekty kulturowe oraz realia pracy z młodzieżą w Niemczech, w Polsce, we Francji i na Ukrainie
 • Rola stereotypów i uprzedzeń w interakcjach z drugim człowiekiem
 • Praca zespołowa oraz zarządzanie czasem
 • Rola tłumacza oraz metody pośrednictwa językowego


Koszt udziału w każdym z modułów teoretycznych szkolenia wynosi 50 EUR.

Cena ta obejmuje :

 • Koszty prowadzenia szkolenia przez międzynarodowy zespół trenerów / tłumaczy
 • Zakwaterowanie wraz z pełnym wyżywieniem
 • Koszty pedagogiczne, materiały
 • Program towarzyszący, bilety wstępu etc.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają zwrot kosztów podróży według stawek ryczałtowych OFAJ/DFJW.

Szkolenie będzie tłumaczone na polski / niemiecki / francuski.

 

Ilość miejsc jest ograniczona. Dysponujemy tylko sześcioma miejscami dla uczestników z każdego kraju.

 

Wypełniony formularz należy przesłać e-mailem do dnia 10 stycznia 2016 r.« wsteczKONTAKT

Beata Woźniak

Tel. 77 402 51 05

beata.wozniak@haus.pl

DO POBRANIA

Formularz zgłoszeniowy:

formularz[.doc]

PARTNERZY

EUROPA-DIREKT e.V.
Institut für interkulturelle und europäische Studien in Dresden

www.europa-direkt.com

www.sprachensommer.eu