Logo DWPN 1%

Spotkania w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym
Dodaj do ulubionych"Europareportage" to młodzi fotograficy z Berlina: Anke Illing i Thomas Vossbeck.

"europareportage" we współpracy z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej prezentuje od dnia 25 listopada br. w Galerii "Szyb Wilson" obszerną wystawę fotografii architektury (po)przemysłowej i mieszkalnej, krajobrazów zmieniającego się okręgu przemysłowego oraz portrety mieszkańców Górnego Śląska. Pracom, które powstały w ramach Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006, towarzyszyć będą teksty bazujące na wywiadach z bohaterami portretów.

Osiem portretów mieszkańców Górnego Śląska w różnym wieku, różnej płci, wywodzących się z różnych grup społecznych wprowadzi nas w sferę prywatną i zawodową życia bohaterów. Szczególny nacisk fotograficy położyli na zdjęcia związane z życiem zawodowym, przy czym uwzględniono zarówno zawody tradycyjne, typowe dla Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, jak i profesje reprezentujące nowe kierunki. Fotograficy towarzyszyli przykładowo sztygarowi Marianowi Tiszbierkowi podczas zjazdu na nocną zmianę w Kopalni Bielszowice poznając przy tym i utrwalając fotograficznie drogę do jego stanowiska pracy na poziomie 850 m pod ziemią.

Konfrontacja z własną kulturą i historią jest dla wielu Górnoślązaków najważniejszym tematem ich życia. W osobie Krzysztofa Karwata, współzałożyciela i szefa redakcji kulturalnej czasopisma "Śląsk", fotografikom udało się pozyskać kolejnego bohatera, który zajmuje się między innymi tą właśnie tematyką. Interesującym świadkiem zmiennej historii tego regionu jest urodzony w roku 1933 Heinz Syrek, który również umożliwił autorom fotograficzne spojrzenie na losy swojego życia.

Zdominowany przez górnictwo okręg przemysłowy oraz wybudowane w różnych epokach zakłady pracy i osiedla robotnicze prezentują się odmiennie w zależności od pory roku. Dymiące kominy i wieże wyciągowe wznoszą się ku niebu, po szynachtocząsiępociągi przewożące węgiel a szosy zapełniają się samochodami ciężarowymi. Lecz Górnośląski Okręg Przemysłowyjestżywy, wiecznie zielony dzięki otaczającym go lasom.

W jaki sposób po przełomie 1989 roku i przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej zmienia się ten tak silnie zdominowany przez przemysł region? Jak wygląda życie jego mieszkańców w czasie gospodarczych, społecznych i kulturowych przemian, w zmieniających się warunkach, w okresie głębokich zmian strukturalnych dotyczących niemal wszystkich dziedzin życia?

Prace nad projektem rozpoczęły się przed prawie dwoma laty od pierwszego rekonesansu i prac przygotowawczych, a zakończyły się jesienią 2005 r. po paru kilkutygodniowych pobytach na Górnym Śląsku

Pierwszym miejscem prezentacji wystawy będzie Galeria Szyb Wilson w Katowicach. Po prezentacji w innych polskich miastach wystawa powędruje w przyszłym roku do Muzeum Górnośląskiego w Ratingen-Hösel, a następnie do Berlina.

Inicjatywa "europareportage" angażuje się na rzecz wzajemnego zbliżenia, przy czym główny punkt jej zainteresowania stanowi Europa Środkowo-Wschodnia. Ważnym jest, by swe spojrzenie skierować na Wschód w tak samo oczywisty sposób, jak spogląda się na Zachód. Inicjatywa zamierza ponadto być swego rodzaju platformą, która umożliwiałaby lepsze poznanie kultur obszaru europejskiego, pokonanie stereotypów i wzajemne zrozumienie.

Dalsze informacje dostępne także na stronach www.europareportage.com« wsteczKONTAKT
Elżbieta Więcek,

tel. (0-32) 232 49 02 wew. 112, fax (0-32) 232 49 01;

e-mail: elzbieta.wiecek@haus.pl