Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychWarsztaty dla Mniejszości Niemieckiej pt. „Zadbaj o swoją przyszłość“


Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej, wspólnie z partnerami zaprasza na dwudniowe warsztaty w ramach projektu „Zadbaj o swoją przyszłość“ – warsztat umożliwiający strukturom Mniejszości Niemieckiej z całej Polski tworzenie planów przyszłościowych”. 

Na warsztatach uczestnicy będą analizować „Strategię Rozwoju MN na lata 2010-2015” pod względem jej skuteczności oraz jakości.

Do głównych celów warsztatów należą:

  • Skonfrontowanie założeń strategii MN na lata 2010-2015 z codziennej pracy lokalnych i regionalnych kół DFK.
  • Nakreślenie wstępnych planów rozwoju Mniejszości Niemieckiej z punktu widzenia członków kół DFK na lata 2016 i kolejne. 
  • Skonfrontowanie liderów Mniejszości Niemieckiej z opiniami członków DFK.

Powyższe zagadnienia będą wypracowywane poprzez zastosowanie odpowiednich metod, które umożliwią wyrazistą ocenę celów strategii z punktu widzenia działalności członka mniejszości w swoich kole DFK. Dzięki wypracowanym metodom uczestnicy będą w stanie uzupełnić istniejącą strategię o własne zagadnienia.

Podsumowaniem szkolenia będzie dyskusja plenarna, w której odbędzie się konfrontacja liderów Mniejszości Niemieckiej z opiniami członków DFK.

Szkolenie skierowane jest nie tylko do osób należących do zarządu Koła DFK, w spotkaniu mogą uczestniczyć wszystkie osoby aktywnie działające w kole.

Zapraszamy do udziału w spotkaniach:

27 – 28.11.2015 Opole, Hotel „DeSilva”, (ul. Powolnego 10, 45-078 Opole) lub,

4 – 5.12.2015 Komorno, „Dworek Komorno”,  (ul. Harcerska 85)

Kartę potwierdzenia uczestnictwa, prosimy odesłać do dnia 24 listopada br., faksem pod nr. 77 402 51 15 bądź pocztą na opolski adres DWPN.

Całościowy koszt na jednego uczestnika warsztatów wynosi 30 zł od osoby. Opłaty należy dokonać przelewem na konto  02 1140 1788 0000 3324 9900 1001 z dopiskiem „Zadbaj o swoją przyszłość“ – warsztat umożliwiający strukturom Mniejszości Niemieckiej z całej polski tworzenie planów przyszłościowych”, 3 dni przed planowanym warsztatem.« wsteczKONTAKT

Izabela Waloszek

tel.: +48 (77) 402 51 05

fax: +48 (77) 402 51 15

e-mail: iza.waloszek@haus.pl

DO POBRANIA

Program:

program[.doc]

Karta uczestnictwa:

karta[.doc]