Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychWarsztaty pt. „Zadbaj o swoją przyszłość“ w Zabrzu i Gdańsku.


Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej, wspólnie z partnerami zaprasza na dwudniowe warsztaty w ramach projektu „Zadbaj o swoją przyszłość“ – warsztat umożliwiający strukturom Mniejszości Niemieckiej z całej Polski tworzenie planów przyszłościowych”. 

 

Na warsztatach uczestnicy będą analizować „Strategię Rozwoju MN na lata 2010-2015” pod względem jej skuteczności oraz jakości.

 

Do głównych celów warsztatów należą:

  • Skonfrontowanie założeń strategii MN na lata 2010-2015 z codziennej pracy lokalnych i regionalnych kół DFK.
  • Nakreślenie wstępnych planów rozwoju Mniejszości Niemieckiej z punktu widzenia członków DFK na lata 2016 i kolejne. 
  • Skonfrontowanie liderów Mniejszości Niemieckiej z opiniami członków DFK.

 

Szkolenie skierowane jest nie tylko do osób należących do zarządu koła, w spotkaniu mogą uczestniczyć wszystkie osoby aktywnie działające w DFK.

Zapraszamy do udziału w spotkaniach:

  • 13–14 listopada 2015r., w Zabrzu, Hotel „Alpex” Franciszkańska 8, 41-819 Zabrze.
  • 20-21 listopada 2015 r., w Gdańsku, Hotel Wolne Miasto, ul. Św. Ducha 2

 

Potwierdzenia uczestnictwa, prosimy odesłać do dnia 12 listopada br., faksem pod  nr. 77 402 51 15 bądź pocztą na opolski adres DWPN.

Całościowy koszt na jednego uczestnika warsztatów wynosi 30 zł. Opłaty należy dokonać przelewem na konto  02 1140 1788 0000 3324 9900 1001 z dopiskiem „Zadbaj o przyszłość swojego samorządu”, 2 dni przed planowanym warsztatem.« wsteczKONTAKT

Izabela Waloszek

tel.: 77 402 51 05,

faks: 77 402 51 15,

e-mail: iza.waloszek@haus.pl