Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychKonferencja: „Mniejszości w Polsce i na Ukrainie z perspektywy regionów”, dnia 22 października 2015 r., w Opolu.


Zapraszamy wraz z Instytutem Politologii Uniwersytetu Opolskiego oraz Stowarzyszeniem Współpracy Polska – Wschód, Oddział Opole na konferencję „Mniejszości w Polsce i na Ukrainie z perspektywy regionów”, dnia 22 października 2015 r., w Opolu.

 

 

Konferencja:

„Mniejszości w Polsce i na Ukrainie z perspektywy regionów”,

                                   22 października 2015 (czwartek), godz. 10:00

                                  Aula Błękitna, Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego

                                    Opole pl. Kopernika 11

 

Ukraina, podobnie jak Górny Śląsk oraz każdy inny region pogranicza, jest wielokulturowym tyglem. Państwo to plasuje się w czołówce krajów europejskich pod względem liczebności mniejszości narodowych i etnicznych oraz ich udziału procentowego w ogólnej liczbie ludności.

Nie można jednak spoglądać na obecną sytuację mniejszości narodowych i etnicznych na Ukrainie bez kontekstu, jaki spowodowany jest napiętą sytuacją na wschodzie tego państwa. Jesteśmy świadomi tego, że Ukraina to dziś kraj, w którym trwają starcia zbrojne, a z drugiej strony, to kraj z niestabilną sytuacją wewnątrzpolityczną i oczekiwaniami mieszkańców na reformy systemowe oraz podniesienie stopy życiowej. Wszystkie te czynniki destabilizujące działalność państwa prowadzą do niepewności jeśli chodzi o sytuację i przestrzeganie praw ukraińskich mniejszości narodowych i etnicznych.

 

Aby bliżej przyjrzeć się obecnej sytuacji na Ukrainie, organizujemy konferencję pt.: Mniejszości w Polsce i na Ukrainie z perspektywy regionów”, której celem jest komparatystyczna synteza sytuacji mniejszości narodowych w Polsce i we współczesnej Ukrainie. Ważnym aspektem debat podczas tej konferencji będzie również kontekst regionalny.

 

Jesteśmy bowiem zdania, że mniejszości wywierają ogromny wpływ na kształt regionów, stanowiąc częstokroć jego pozytywny wyznacznik oraz jego markę rozpoznawalną w szerszej niż regionalna perspektywie. Podczas konferencji spróbujemy znaleźć odpowiedzi na pytania: Jakie są standardy prawne ochrony mniejszości narodowych i etnicznych na Ukrainie i w Polsce?

 

Czy Ukraina może czerpać z polskich doświadczeń w zakresie tej tematyki? Jak powinna być kształtowana polityka regionalna, aby uwzględniała mniejszości i ich wpływ na regiony?

 

Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie w językach polskim i niemieckim.

 

Wstęp wolny, lecz liczba miejsc ograniczona. Prosimy o potwierdzenie przybycia (mailem, faksem lub telefonicznie) do dnia 20 października br.

 « wsteczKONTAKT

Beata Woźniak

tel.: +48 77 40 25 105

faks: 77 40 25 115

e-mail: beata.wozniak@haus.pl

DO POBRANIA

Program:

program[.doc]

Karta potwierdzenia uczestnictwa:

karta[.doc]

PARTNERZY

Partnerzy:

 

 

 

 

 

Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, Oddział Opole

 

Finansowanie:

Źródłem wspófinansowania projektu są środki Mniejszości Niemieckiej będące w dyspozycji Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych pochodzące z wcześniejszych dotacji Rządu Niemieckiego,

 

Województwo Opolskie