Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychSzczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego 2015


Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zapraszają młodzież województwa śląskiego w wieku 17-23 lat do udziału w XV Szczycie Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego. Czekamy na Wasze zgłoszenia do 30 czerwca!

 

 

 

 

 

 

Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego
12-18 lipca 2015 r. w Złotym Potoku
„Równość szans i zwalczanie dyskryminacji w społeczeństwach europejskich; życzenie czy rzeczywistość?”

 

Regionalny Trójkąt Weimarski jest porozumieniem między trzema regionami: Województwem Śląskim, Północną Nadrenią-Westfalią w Niemczech oraz Nord-Pas-de-Calais we Francji. Porozumienie przyjmuje formę współpracy, mającą na celu wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego oraz wspierania rozwoju społeczno-gospodarczy regionów.

Jednym ze sposobów realizacji wyznaczonych celów jest organizacja corocznych spotkań Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego, które umożliwia spotkania z rówieśnikami pochodzących z regionów objętych porozumieniem. Spotkania, odbywające się kolejno w Polsce, Niemczech oraz Francji, tworzą wyjątkowe międzynarodowe forum wymiany doświadczeń, jednocześnie wzmacniając wśród młodych obywateli Europy dialog i współpracę.

W spotkaniu bierze udział łącznie 45 osób: po 15 uczestników z każdego kraju. Projekt skierowany jest do młodych osób w wieku 17-23 lat, które mogą pochwalić się działalnością na rzecz lokalnej i regionalnej społeczności, są otwarci na nowe wyzwania i wykazują zainteresowanie tematami europejskimi. W czasie 7 dniowego pobytu w Złotym Potoku, młodzież będzie mogła uczestniczyć w debatach oraz spotkaniach z przedstawicielami różnych środowisk m.in. politycznych i pozarządowych, które poprzedzone będą tematycznymi warsztatami przygotowującymi uczestników do ich aktywnego udziału. Oczywiście w programie nie zabraknie także innych atrakcji tj.: spotkania integracyjne, wycieczki, aktywności sportowe etc.

Temat tegorocznej edycji Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego brzmi: Równość szans i zwalczanie dyskryminacji w społeczeństwach europejskich; życzenie czy rzeczywistość? Temat ten w dużym stopniu związany jest z życiem młodego człowieka w społeczeństwach europejskich, na które w dobie globalizacji składają się nie tylko rodzime kultury. Dlatego nierzadko pojawiają się trudne do rozwiązania problemy związane z dyskryminacją i nietolerancją odmiennego pochodzenia, religii, narodowości, płci, czy też seksualności. Czy zagraniczni rówieśnicy borykają się z tymi samymi problemami, co nasze społeczeństwo? Dlaczego rozwiązania sprawdzone za granicą, nie zostały jeszcze zastosowane w naszym kraju? Kto jest bardziej tolerancyjny? Na takie oraz inne pytania na pewno znajdziecie odpowiedź na tegorocznym Szczycie, a udział w tym projekcie będzie na pewno pozytywnym doświadczeniem! Spotkania o międzykulturowym charakterze w gronie rówieśników to szansa nie tylko na wymianę spostrzeżeń związanych z tematem XV Szczytu Młodzieży, ale również interesujących Was ciekawostek dotyczących życia codziennego zagranicznych rówieśników.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Rekrutacja

Do udziału w tegorocznym Szczycie Młodzieży, zapraszamy młode osoby spełniające następujące kryteria:

• wiek 17-23 lat,
• zainteresowanie problematyką europejską,
• aktywność i zaangażowanie w życie lokalnej społeczności,
• znajomość języka angielskiego (znajomość niemieckiego lub/i francuskiego – mile widziane).

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Szczycie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego po prawej stronie  i przesłanie go mailem, faksem bądź pocztą do 30 czerwca 2015 roku na adres:

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. Bojkowska 37, 44-100 Gliwice

 

Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego jest organizowany dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.« wsteczKONTAKT
Mariusz Rotarski, manager projektu
email: mariusz.rotarski@haus.pl
tel.: 32 461 20 75

Klaudia Klaka, asystentka projektu
email: klaudia.klaka@haus.pl
te.: 32 461 20 73
DO POBRANIA
Formularz zgłoszeniowy:

Formularz w formacie [.doc]

PARTNERZY
Organizatorzy:Dom Współpracy Polsko-NiemieckiejUrząd Marszałkowski Województwa Śląskiego