Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychKonkurs na stanowisko Dyrektora Generalnego Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej


Zarząd Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Generalnego Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej

 

 

 

 

 

 

 

Zakres obowiązków:

 • kierowanie wykonywaniem bieżących zadań DWPN w ramach określonych statutem, wytycznych Zarządu i budżetu organizacji
 • Przygotowywanie i sporządzanie sprawozdań rocznych
 • sporządzanie budżetu i zarządzanie majątkiem organizacji. Nadzór nad księgowością
 • występowanie z wnioskami do polskich, niemieckich i innych instytucji o przyznanie środków finansowych i rzeczowych. Dyrektor jest odpowiedzialny za wykorzystanie przyznanych środków zgodnie ze statutem i ich przeznaczeniem.
 • reprezentowanie Organizacji na zewnątrz,
 • zatrudnianie pracowników i bieżące zarządzanie personelem,

Wymagania wobec kandydatów:

 1. Osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych,
 2. Doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej,
 3. Doświadczenie na stanowiskach kierowniczych.
 4. Wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane nauki społeczne
 5. Biegła znajomość języka niemieckiego i polskiego,
 6. Znajomość realiów i tematyki dotyczącej mniejszości niemieckiej w Polsce oraz stosunków polsko-niemieckich,
 7. Doświadczenie w zarządzaniu personelem,
 8. Znajomość prawa dotyczącego zasad funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce.

Na zgłoszenie kandydatów zawierające CV (wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji), list motywacyjny, krótki szkic własnego pomysłu na funkcjonowanie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej (max. 4 str. A4), kopie dokumentów (dyplomy, świadectwa pracy, oświadczenia) poświadczających spełnianie wymagań formalnych (pkt. 1-4), oczekujemy do dnia 30.06.2015 r. (liczy się data wpływu) pod adresem: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. Bojkowska 37, 44-100 Gliwice, E-Mail: haus@haus.pl

I etap konkursu polega na weryfikacji spełniania przez kandydatów wymagań formalnych (pkt. 1-4). Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni do II etapu konkursu (rozmowa indywidualna z komisją konkursową).

Wszelkich informacji dotyczących procedury konkursowej zasięgnąć można pod nr tel. +48 324612070
« wstecz


MENU DZIAŁU
POWRÓT DO MAPY
HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej