Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionych„Zadbaj o swoją przyszłość” – warsztat umożliwiający strukturom Mniejszości Niemieckiej z całej Polski tworzenie planów przyszłościowych.


Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, wspólnie z partnerami zaprasza koła DFK woj. opolskiego na dwudniowe warsztaty w ramach projektu „Zadbaj o swoją przyszłość“ – warsztat umożliwiający strukturom Mniejszości Niemieckiej z całej Polski tworzenie planów przyszłościowych”.

Na warsztatach uczestnicy wraz z ekspertami będą analizować „Strategię Rozwoju MN na lata 2010-2015” pod względem jej skuteczności oraz jakości. Pomysł takiej ewaluacji powstał w trakcie ubiegłorocznego spotkania liderów Mniejszości Niemieckiej, gdzie stwierdzono, iż powinien powstać dalszy etap ewaluacji czyli „regionalne warsztaty”, w którym wezmą udział członkowie kół DFK.

Do głównych celów warsztatów należą:

  • Skonfrontowanie założeń strategii MN na lata 2010-2015 w codziennej pracy lokalnych i regionalnych kół DFK.
  • Nakreślenie wstępnych planów rozwoju Mniejszości Niemieckiej z punktu widzenia członków kół DFK na lata 2016 i kolejne. 
  • Skonfrontowanie liderów Mniejszości Niemieckiej z opiniami członków DFK.

Szkolenia pt. „Zadbaj o swoją przyszłość“ – warsztat umożliwiający strukturom Mniejszości Niemieckiej z całej Polski tworzenie planów przyszłościowych” będą prowadzone w sposób warsztatowy, z wykorzystaniem metody „worldcafe” – 20 uczestników szkolenia zostanie podzielonych na 5 podgrup. Każda podgrupa pracować będzie nad jednym z wcześniej wyznaczonych wątków tematycznych: (np. msze w języku niemieckim – problemy w parafiach, brak zaangażowania młodych w działalność kół DFK, brak pozytywnego nastawienia dyrektorów szkół i organów prowadzących szkoły do j. niemieckiego jako ojczystego, komunikacja na szczeblu kół DFK-TSKN – możliwości poprawy, możliwości nowych projektów w kołach DFK) w celu wypracowania możliwie szerokiej gamy rozwiązań danego problemu z podaniem narzędzi/metod rozwiązania danego problematycznego aspektu.

Podsumowaniem metody „wordcafe” jest dyskusja plenarna, w której raz jeszcze dokonuje się rekonesansu powstałego materiału oraz jego podsumowania. Podczas dyskusji plenarnej odbędzie się konfrontacja regionalnych liderów Mniejszości Niemieckiej z opiniami uczestników warsztatów.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu w dniach 19-20 czerwca 2015 r., wHotelu „DeSilva”, (ul. Powolnego 10, 45-078 Opole).

Kartę potwierdzenia uczestnictwa, prosimy odesłać do dnia 15 czerwca br., faksem podnr 77 402 51 15 bądź pocztą na opolski adres DWPN.

Całościowy koszt na jednego uczestnika warsztatów wynosi 30 zł od osoby. Opłaty należy dokonać przelewem na konto  02 1140 1788 0000 3324 9900 1001 z dopiskiem „Zadbaj o swoją przyszłość” – warsztat umożliwiający strukturom Mniejszości Niemieckiej z całej polski tworzenie planów przyszłościowych”, 3 dni przed planowanym warsztatem.« wsteczKONTAKT

Izabela Waloszek

tel.: 77 40 25 105,

faks: 77 40 25 115,

e-mail: iza.waloszek@haus.pl.

DO POBRANIA

Program:

program[.doc]

Karta potwierdzenia uczestnictwa:

karta[.doc]