Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychMiędzynarodowa konferencja naukowa „Pod czerwoną gwiazdą. Aspekty sowieckiej obecności w Europie Środkowowschodniej w 1945 r.”


Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Katowicach, Śląskie Centrum Wolności i Solidarności oraz Muzeum w Gliwicach zapraszają w dniach od 11 do 12 czerwca 2015 r. na międzynarodową konferencję naukową „Pod czerwoną gwiazdą. Aspekty sowieckiej obecności w Europie Środkowowschodniej w 1945 roku" w sali konferencyjnej hotelu „Silvia” w Gliwicach

 

 

 

 

 

Konferencja
„Pod czerwoną gwiazdą.

Aspekty sowieckiej obecności w Europie Środkowowschodniej w 1945 roku"
11-12 czerwca 2015
Sala konferencyjna hotelu „Silvia” w Gliwicach, ul. Studzienna 8

 

Celem konferencji jest spojrzenie na kilka wybranych aspektów związanych z wkroczeniem Armii Czerwonej na teren Europy Środkowo-Wschodniej w 1944/1945 r. Główne punkty zainteresowania koncentrują się na kilku wydzielonych wątkach tematycznych:

  • Armia Czerwona wobec ludności cywilnej zajmowanych terenów (w tym zbrodnie sowieckie na ludności cywilnej);
  • deportacje ludności cywilnej do pracy przymusowej w ZSRS;
  • aspekty ekonomiczne obecności Sowietów: demontaż infrastruktury przemysłowej, konfiskaty mienia, zniszczenia substancji architektonicznej, gospodarcze wykorzystanie zajętych terytoriów;
  • sowiecka tymczasowa administracja wojskowa w korelacji z tworzącymi się organami  państw europejskich w nowych realiach geopolitycznych;
  • sowiecki system represji (więzienia, obozy, specłagry itd.) oraz wymiar sprawiedliwości;
  • współczesna pamięć o obecności Sowietów na omawianych terytoriach.

W konferencji pominięte zostaną aspekty militarne zajęcia Europy Środkowo-Wschodniej, jak również kwestie tworzenia się pod auspicjami Sowietów nowych systemów politycznych, związane z powstaniem sowieckiej strefy wpływów w Europie. W sensie terytorialnym konferencja dotyczyć winna obszarów Polski, Czechosłowacji, Niemiec Wschodnich, Austrii, Węgier i Rumunii.« wsteczKONTAKT
Weronika Wiese,
e-mail:weronika.wiese@haus.pl,
tel. 32 461 20 70
DO POBRANIA
Program [.pdf]

Zaproszenie [.pdf]